Przeskocz do treści

Otrzymaliśmy z MRiRW projekt Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2023. Ze względu na ograniczony czas konsultacji projekt program zostanie rozesłany do kół tylko droga mailową. Na propozycje zmian oczekujemy do 19.02.20119r, wyłącznie drogą elektroniczną. W załączeniu treść projektu.

Szanowni Koledzy.

Pragniemy zaprosić na wykłady, jakie odbędą się w dniu

23 lutego / sobota / 2019 r.

Miejscem spotkania będzie doskonale przygotowana do

szkolenia Biblioteka Diecezjalna, która znajduje się przy ulicy Bp. Dominika 7 w Pelplinie.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00

Załączam program szkolenia.

Program został tak zaplanowany, aby wykładowcy przekazali nam jak najwięcej wiadomości odnoście najważniejszych zagrożeń dla naszych pszczół tj. nosemoz.

Szkolenie jest bezpłatne , ale wrzucamy do skarbonki przy wejściu 5 zł na kawę , herbatę i smaczne ciasta, które będą dostępne na stole w trakcie przerw.

W trakcie szkolenia czynne będzie też stoisko z artykułami pszczelarskimi, zorganizowane przez sklep P.P.H. Pszczółka Kasia realizujący między innymi zamówienia z programu dotacyjnego KOWR

Bardzo proszę o powiadomienie członków waszego Koła o terminie szkolenia i zachęcenie ich do odwiedzenia Pelplina w dniu 23 lutego 2019 r

Liczymy na dużą frekwencję pszczelarzy.

Tomasz Jurek

RKP Pelplin, tel. prv. 601 – 884 - 694

W dniu 14.01.2019 roku odbyło się już kolejne siódme posiedzenie Parlamentarnego Zespółu ds. wspierania pszczelarstwa. Tematyka zebrania :

1. Informacja MRiRW na temat: - stanu prac legislacyjnych nad zmianami ułatwiającymi pobieranie próbek roślin przez Inspekcję Weterynaryjną oraz próbek zwierząt przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa; - możliwości przyznania uprawnień do stwierdzania chorób pszczelich przez wykwalifikowanych rzeczoznawców; - kosztów zwalczania chorób pszczelich oraz katalogu preparatów dostępnych w tym celu w Polsce oraz w UE; - rozprzestrzeniania się zgnilca amerykańskiego i działań podejmowanych w kierunku jego zapobiegania;

2. Informacja MSWiA w sprawie możliwości przeszkolenia policjantów w zakresie szacowania strat w pasiekach.

3. Informacja przedstawiciela IOR-PIB w sprawie wyników badań odnośnie stosowania w uprawie rzepaku pestycydów toksycznych dla pszczół - neonikotynoidów.

4. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Środków Ochrony Roślin na temat prac powiązanych z pszczelarstwem podejmowanych przez Komisję oraz propozycji zmian w etykietowaniu środków ochrony roślin

Transmisję z posiedzenia można obejrzeć na stronie Sejmu pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=E8828B0CF4F2163BC1258377002D33EA

W dniu dzisiejszym (12.01.2019 r.) odbyło się noworoczno - opłatkowe spotkanie Prezesów Kół zrzeszonych w naszym Związku. Ze względu na ładną pogodę frekwencja dopisała i dzięki temu udało się zrealizować cały przewidziany program. Wiodącym tematem było omówienie zakończonych programów dotacyjnych i ich realizacja w roku bieżącym. Drugim ważnym tematem była kwestia wprowadzenia w Związku polityki ochrony danych osobowych. Wszystkie druki dostarczone Prezesom są również dostępne do pobrania w zakładce "do pobrania". Spotkanie zakończyło się wspólnymi życzeniami, podzieleniem się opłatkiem oraz poczęstunkiem.

W dniu 04.01.2019r. o godz.13, odbyło sie spotkanie Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego z Panem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim, dotyczące najważniejszych problemów pszczelarskich. Spotkanie było bardzo rzeczowe, a Pan Minister wykazał się dużą wiedzą w omawianych tematach, jak również znajomością problematyki pszczelarskiej. Tutaj przeczytasz notatkę ze spotkania.

Z dniem 01.01.2019r weszły w życie nowe regulacje prawne opracowane przez MRiRW, dotyczące również pszczelarzy. Proszę zapoznać się ze zmianami, gdyż są one korzystne dla nas. Istotne informacje zostały zaznaczone wytłuszczonym drukiem. Przypominam, że pszczelarze są traktowani w tych przepisach tak samo jak wszyscy rolnicy.

Czas adwentu jest czasem refleksji i zadumy. Jest to również czas w którym na moment zatrzymuje się nasza praca w pasiece. Zatrzymajmy się i my, spójrzmy za siebie, podsumowując mijający rok. Pozwoli to nam lepiej przygotować się na czekającą nas przyszłość. Pszczelarzenie z roku na rok staje się coraz trudniejsze. Szybko zmieniająca się otaczająca nas rzeczywistość powoduje, że nie zawsze możemy wszyscy za nią nadążyć, ale nasze podopieczne – pszczoły – zmuszają nas do energicznego działania i nie pozwalają nam o sobie zapomnieć.

Wszystkim pszczelarkom i pszczelarzom, ale również sympatykom i przyjaciołom na nadchodzące święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok, życzę przede wszystkim dwóch zasadniczych elementów naszego życia: wiary i rozumu. Są one niezbędne abyśmy mogli w pełni żyć. Muszą one być w doskonałej harmonii, aby jedno nie przysłaniało nam drugiego. Wiara nie może dominować nad rozumem, ale i rozum nie może determinować naszego postępowania. Tylko od nas samych zależny jak wykorzystamy te dwa dary, ku pożytkowi nas wszystkich. Życzę również odwagi w podejmowanych działaniach, gdyż często spotykamy się z wieloma przeciwnościami w ich realizacji. Jeżeli to przezwyciężymy to będziemy mieli dużo satysfakcji z osiągniętych celów. I to jest moje kolejne życzenie dla Was: dużo satysfakcji z pracy w pasiece, ale nie tylko tam. Na koniec zaś, życzę wszystkim samych „miodowych” dni i niech nasz patron Święty Ambroży w nadchodzącym roku wiele pożytku przysporzy.

Ryszard Voss

Prezes WZP Gdańsk