Przeskocz do treści


Zapraszamy koleżanki i kolegów
z kół województwa pomorskiego,
zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarskim w Gdańsku,
na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Łowiczu
w dniach 10.09 – 13.09.2020.

Proponowany program wyjazdu:

Czwartek (10.09)

 • Wyjazd z Gdyni, dojazd do Łęczycy, zwiedzanie zamku

 • Piątek: geograficzny środek Polski

 • Nieborów: zamek, park i Arkadia

 • Zakwaterowanie i kolacja

Piątek (11.09)

 • Żelazowa Wola: zwiedzanie, dworek i park Chopina oraz koncert plenerowy

 • Obiad w okolicach Żelazowej Woli

 • Wyjazd do Niepokalanowa

 • Powrót do Nieborowa, kolacja

Sobota (12.09)

 • udział w ogólnopolskich uroczystościach w Łowiczu z okazji Dnia Pszczelarza

Niedziela (13.09)

 • wyjazd do Sochaczewa

 • przejazd koleją wąskotorową do Kampinosu, ścieżka edukacyjna, ognisko

 • Powrót do Sochaczewa, obiad

 • Wyjazd do Trójmiasta

Prognozowany koszt wyjazdu: 600zł

Wstępną deklarację na wyjazd przyjmujemy do 17.04.2020

Osoby do kontaktu:

Wiesław Osowski, tel. 501 107 145

Wojciech Albecki, tel. 605 227 603

Serdecznie zapraszamy!

W dniu dzisiejszym (02.02.2020 r.) pochowaliśmy na cmentarzu parafialnym w Pucku, długoletniego Prezesa i zasłużonego członka WZP w Gdańsku, kolegę Floriana Jaszka, urodzonego 04.05.1925r. W pogrzebie uczestniczyło liczne grono pszczelarzy oraz kilka pocztów sztandarowych wraz z sztandarem WZP Gdańsk. W trakcie pogrzebu zostało zaprezentowane wspomnienie o zmarłym, wygłoszone przez Prezesa WZP Gdańsk - Ryszarda Voss. Kol Florian był również autorem autobiografii pt. " Życie w cieniu uli..." czyli wspomnienia z 50 lat pszczelarzenia. W odchodzącym pożegnaliśmy ostatniego żyjącego członka - założyciela, ówczesnej organizacji pszczelarskiej, której bezpośrednią kontynuatorką jest obecne WZP Gdańsk. Zasługi kol. Floriana dla naszej organizacji są naprawdę imponujące, a jego dzieło na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju i dalej służ swoim pszczołom w niebiańskich pasiekach naszego Pana.

Europejscy producenci miodu biją na alarm ze względu na niepokojącą
sytuację na rynku miodu oraz domagają się wprowadzenia awaryjnego
planu działania. W obliczu krytycznej sytuacji rynkowej, europejscy producenci miodu zrzeszeni w Copa Cogeca, apelują dziś z Brukseli do władz europejskich o zdecydowaną i szybką reakcję. Apelowi temu towarzyszy plan działania nakreślający konkretne środki, które pozwolą 650 000 europejskich pszczelarzy stanąć z podniesionym czołem. Stawka jest wysoka. Po bardzo trudnym roku 2019, stawką jest przetrwanie europejskich gospodarstw pszczelarskich, których zanik może
doprowadzić do nieodwracalnego uszczuplenia stopnia samowystarczalności UE w
zakresie produkcji miodu.
Rok 2019 był czarnym rokiem dla europejskiego sektora pszczelarskiego. Po spadku produkcji miodu w największych krajach go produkujących i eksportujących położonych na południu i wschodzie UE wynikającym z niekorzystnych warunków klimatycznych nie nastąpił wzrost cen. Tę anormalną sytuację można uznać za problem koniunkturalny. W rzeczy samej, od 2013 r. producenci europejscy stawiają czoła coraz większemu importowi, głównie z Chin, produktów o niskiej cenie (średnio 1,24€/kg w 2019 r.) do której nasi producenci nie są w stanie się
dostosować. Przeciętny koszt produkcji w UE oscylował w 2018 r. wokół 3,90 €/kg. Jedynym wyjaśnieniem dla tak dużej różnicy jest systematyczne dodawanie taniego syropu cukrowego, trudnego do wykrycia podczas kontroli na granicach UE, a także fakt, że chińska definicja i metoda produkcji miodu jest niezgodna ze standardami obowiązującymi w Europie.
Zdaniem Etienne’a Bruneau, przewodniczącego grupy roboczej „Miód” Copa
Cogeca „Jeżeli sytuacja rynkowa nie ulegnie poprawie, europejscy pszczelarze, których znaczna część dochodów pochodzi z tej działalności, nie będą już mogli jej kontynuować, co zagraża istnieniu ponad 10 milionów uli w UE. Co więcej, pszczelarstwo, ze względu na fakt, że wraz z dzikimi owadami zapylającymi jest odpowiedzialne za zapylanie, jest niezbędne do funkcjonowania
europejskiego rolnictwa i ogrodnictwa oraz ma zasadnicze znaczenie dla różnorodności biologicznej. Sytuacja ta stanowi zagrożenie nie tylko dla naszej branży.” W związku z tą trudną sytuacją, grupa robocza „Miód” Copa Cogeca zaproponowała zdroworozsądkowy plan działania. Wśród propozycji krótkoterminowych przedstawionych przez tę europejską organizację, znalazł się postulat, zgodnie z którym UE musi dopilnować, aby cały miód importowany z kraj ów trzecich, przede wszystkim z Chin, był zgodny z definicją miodu
obowiązującą w UE. Oprócz tego pierwszego postulatu wnosi się również o wprowadzenie oznaczenia pochodzenia (kraju) mieszanek miodu, popierając tym samym deklarację złożoną w tej sprawie przez większość państw członkowskich na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 27 stycznia.
Ponadto, w celu wzmocnienia kontroli Copa--CogecaCogeca wzywają Komisję do uruchomienia nowego wzywają Komisję do uruchomienia nowego planu kontroli w koordynacji z państwami członkowskimi, który byłby ukierunkowany na planu kontroli w koordynacji z państwami członkowskimi, który byłby ukierunkowany na przywóz partii miodu o wadze ponad 20 ton z państw trzecich oraz do utworzenia europejskiego przywóz partii miodu o wadze ponad 20 ton z państw trzecich oraz do utworzenia europejskiego laboratorium referencyjnego ds. miodu laboratorium referencyjnego ds. miodu w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym (WCB) i europejskim obserwatorium rynku miodu. (WCB) i europejskim obserwatorium rynku miodu.

Plan działania

Dnia 02.02.2020r. podczas comiesięcznego zebrania Rejonowego Koła Pszczelarzy w Braniewie gościliśmy Ratownika Medycznego z zaprzyjaźnionej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Pan Mateusz poinstruował członków naszego Koła jak należy postępować na wypadek użądlenia przez pszczoły, jeśli zagrożone jest życie ludzkie, szczególnie osób uczulonych na jad pszczeli lub innych owadów błonkoskrzydłych.   Czytaj dalej .......

Życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

i Nowy 2020 rok.

Koniec roku to czas gdy pasieka jest zabezpieczona, pszczoły są wyciszone a pszczelarze podsumowują rok. Rok wypełniony pracą i troską o małych skrzydlatych przyjaciół człowieka, którzy odwdzięczają się nie tylko miodem, pyłkiem, mleczkiem, propolisem, jadem pszczelim i woskiem, ale również pracą przy zapylaniu.

Praca w pasiece to nie tylko sielski spokój, zapach i pożytki, ale i planowanie rozwoju przy pomocy ołówka, kalkulatora, i coraz częściej arkusza Excel oraz informacji internetowych i e-poczty. Pszczelarze czytają, dokształcają się i modernizują pasieki, dostosowując je do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej.

Z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku wszystkim pszczelarkom i pszczelarzom, ale również przyjaciołom życzymy nieustannego pragnienia poszerzania wiedzy i wykorzystywania jej w codziennej pracy w pasiece, aby liczna rzesza pracowitych pszczół zapylała kwiaty roślin na naszych polskich polach, łąkach i trawnikach.

Życzymy nam wszystkim, coraz większej rzeszy ludzi świadomych znaczenia pszczół dla środowiska. Wszak człowiek nie musi lubić miodu czy leczyć się propolisem, aby korzystać z dobrodziejstw, które oferują pszczoły. Wszyscy spożywamy warzywa i owoce, których nie byłoby gdyby nie nasze pracowite pszczoły.

I niech nigdy się nie ziści przypisywana Albertowi Einsteinowi przepowiednia "… gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia".

Zarząd WZP Gdańsk:   Ryszard Voss - Prezes, Jacek Krysztof - W-ce Prezes, Zbygniew Wiackiewicz - Skarbnik, Jadwiga Kłos - Sekretarz, Mieczysław Grulkowski - Członek Zarzadu ,     oraz Pani  Dorota Trochowska - Kierownik Biura WZP.


Jak co roku Zarząd WZP organizuje noworoczne spotkanie Prezesów. Tym razem zaprosili nas pszczelarze z Człuchowa z Prezesem Mirosławem Filipczakiem. Spotkanie odbędzie się w sobotę 11 stycznia o godz. 10. Zaproszenia na spotkanie wraz z programem zostaną doręczone Prezesom Kół w późniejszym terminie. Już dzisiaj w imieniu Zarządu WZP wszystkich serdecznie zapraszam.

Od dnia 01.08.2019r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Funduszach promocji produktów rolno spożywczych. Do istniejących dotychczas, został dodany nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych, w ramach którego ustawodawca przewidział również przeznaczenie 15% z zebranej kwoty, na promocję miodu oraz innych produktów pszczelich. Pieniądze gromadzone z odpisu od skupu roślin oleistych, głównie rzepaku, w wysokości 0,2% od ceny skupu, będą gromadzone na wydzielonym koncie, a ich dysponentem będzie KOWR. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, podziałem środków będzie się zajmować powołana w tym celu 9 osobowa komisja, w skład której wchodzić będzie też przedstawiciel organizacji pszczelarskich. Organizacje pszczelarskie będą mogły składać wnioski o przeznaczenie dotacji na cele związane z promocją produktów pszczelich.

O wprowadzenie Funduszu Promocji Miodu, już wielokrotnie pisałem do Ministra Rolnictwa, jak również do Przewodniczącego sejmowego zespołu parlamentarnego d/s pszczelarstwa. Niestety nie utworzono odrębnego Funduszu tylko włączono nas w struktury Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Jest to nie do końca nas satysfakcjonujące rozwiązanie, ale stanowi jednak pewną bazę do dalszego starania się o rozwinięcie tego tematu.