Przeskocz do treści

Z dniem 01.01.2019r weszły w życie nowe regulacje prawne opracowane przez MRiRW, dotyczące również pszczelarzy. Proszę zapoznać się ze zmianami, gdyż są one korzystne dla nas. Istotne informacje zostały zaznaczone wytłuszczonym drukiem. Przypominam, że pszczelarze są traktowani w tych przepisach tak samo jak wszyscy rolnicy.

Czas adwentu jest czasem refleksji i zadumy. Jest to również czas w którym na moment zatrzymuje się nasza praca w pasiece. Zatrzymajmy się i my, spójrzmy za siebie, podsumowując mijający rok. Pozwoli to nam lepiej przygotować się na czekającą nas przyszłość. Pszczelarzenie z roku na rok staje się coraz trudniejsze. Szybko zmieniająca się otaczająca nas rzeczywistość powoduje, że nie zawsze możemy wszyscy za nią nadążyć, ale nasze podopieczne – pszczoły – zmuszają nas do energicznego działania i nie pozwalają nam o sobie zapomnieć.

Wszystkim pszczelarkom i pszczelarzom, ale również sympatykom i przyjaciołom na nadchodzące święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok, życzę przede wszystkim dwóch zasadniczych elementów naszego życia: wiary i rozumu. Są one niezbędne abyśmy mogli w pełni żyć. Muszą one być w doskonałej harmonii, aby jedno nie przysłaniało nam drugiego. Wiara nie może dominować nad rozumem, ale i rozum nie może determinować naszego postępowania. Tylko od nas samych zależny jak wykorzystamy te dwa dary, ku pożytkowi nas wszystkich. Życzę również odwagi w podejmowanych działaniach, gdyż często spotykamy się z wieloma przeciwnościami w ich realizacji. Jeżeli to przezwyciężymy to będziemy mieli dużo satysfakcji z osiągniętych celów. I to jest moje kolejne życzenie dla Was: dużo satysfakcji z pracy w pasiece, ale nie tylko tam. Na koniec zaś, życzę wszystkim samych „miodowych” dni i niech nasz patron Święty Ambroży w nadchodzącym roku wiele pożytku przysporzy.

Ryszard Voss

Prezes WZP Gdańsk

W dniach 19-20.11.2018r. w Ciechocinku obradował XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego, zwołany w celu wyboru nowych władz PZP oraz podjęcia Uchwały Programowej. Konflikt wśród Członków Zarządu PZP doprowadził do konieczności z wołania NWZD, który swoimi decyzjami doprowadził do odwołania Prezydenta PZP oraz Skarbnika. Pozostali członkowie Zarządu złożyli rezygnację. Odwołany został również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i wszyscy jej członkowie z wyjątkiem naszej koleżanki Małgorzaty Pietkiewicz. W dniu dzisiejszym zakończono wybory do Zarządu PZP jak również uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej.

Oto Skład Nowego Zarządu PZP:

Prezydent PZP - Tadeusz Dylon - Rzeszów

W- ce Prezydent - Kołtowski Zbigniew – Lublin

W- ce Prezydent - Bodzioch Leszek – Tarnów

Skarbnik - Voss Ryszard - Gdańsk

Sekretarz - Ból Stanisław - Piotrków

Członek - Jarosz Ryszard – Olsztyn

Członek - Krasucki Henryk - Ciechanów

 

Komisja Rewizyjna PZP

Małgorzata Pietkiewicz - Przewodnicząca

Jerzy Wardęski - wiceprzewodniczący,
Grzegorz Brzeski - sekretarz,
Kazimierz Zaskórski - członek,
Sergiusz Saradow - członek.

Tym samym po raz pierwszy w historii Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku mamy swoich reprezentantów we wszystkich organach PZP. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w połączeniu z przegłosowaną również uchwałą programową na lata 2018-2025, zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna, będą rzetelnie i merytorycznie pracować dla dobra naszej wspólnej organizacji, jaką jest PZP.

 

 

Zapraszam do lektury dwóch publikacji, które dostarczają nam aktualną wiedzę na tematy niezmiernie istotne nie tylko dla pszczelarzy. Pierwsza pozycja to Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich  , zawierająca materiały z konferencji pszczelarskiej podsumowującej IV edycję konkursu "Pszczelarz Roku", natomiast druga to Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających która dotyczy tematyki ostatnio bardzo "gorącej" nie tylko w środowisku pszczelarskim.

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy zaprasza do wzięcia udziału w XXXII Wojewódzkim Święcie Pszczelarzy, które odbędzie się w dniu 8 września 2018 roku w Przywidzu. Rozpoczęcie o godz. 10.00 Mszą św. w kościele, a następnie przemarsz do miejsca uroczystości.

W programie przewidziany jest min. wykład dr Michała Bulińskiego „ Rośliny miododajne Kaszub” o godz. 12.00. Wstęp wolny.

Obiad przewidziany jest na godzinę 13.30. Dla zgłoszonych pszczelarzy obiad jest bezpłatny.

Jest możliwość zwiedzenia pasieki Dolina Miodu w Borowinie pana Mieczysława Grulkowskiego (pasieka Przywidz) oferującej apiterapię środowiskiem ulowym.

Prosimy o zgłoszenie listy chętnych do:

1) wzięcia udziału w Święcie,

2) skorzystania z posiłku

3) zwiedzenia Pasieki Dolina Miodu

do dnia 28 sierpnia br. do kol. Grzegorza Stańczyka na adres mail : grzegorzsta@wp.pl   tel.: 603 484 173 lub do Biura WZP w Gdańsku.

Ministerstwo Rolnictwa zaprezentowało propozycje do Krajowego  Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2019-22. Celem szerszej konsultacji ze wszystkimi pszczelarzami prezentujemy go tutaj i prosimy o uwagi drogą mailową na adres biura WZP (wzpgdansk@wp.pl)  w terminie do 30 sierpnia. Do chwili obecnej nie jest jeszcze znana możliwa do otrzymania ogólna kwota dotacji. Zostanie ona zatwierdzona na szczeblu UE jesienią bieżącego roku. Uwzględniając wszystkie uwarunkowania, możemy jako pszczelarze liczyć na minimum - utrzymanie dofinansowania na obecnym poziomie. Jest to kwota całkowicie nas niesatysfakcjonująca. Pozostaje nam jedynie liczyć na większą przychylność rządzących.

WZP organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Przemkowie w dniach 28 - 30 wrzesień 2018r.

Proponowany program wyjazdu:

Wyjazd z Gdyni w dniu 28.09. (piątek) ok.godz. 22.00, przyjazd w sobotę rano do miejsca obchodów ODP w Przemkowie. Program sobotni w/g organizatorów.

Wyjazd w późnych godzinach popołudniowych na pasiekę wskazaną przez organizatorów, a następnie przejazd w okolice Głogowa na nocleg. W niedzielę wyjazd do Kórnika połączony ze zwiedzaniem zamku i obiad, następnie powrót do Gdyni w późnych godzinach wieczornych (ok. 22).

Szacunkowy koszt wyjazdu to 250,-. Zgłoszenia do dnia 10.08.2018r. do Prezesa WZP (mail, telefon). W przypadku braku w tym terminie dostatecznej liczby chętnych wyjazd zostanie odwołany.