Przeskocz do treści

W zakładce dotacje publikujemy dane dotyczące KPWP na bieżący 2019r. Wszystkich zainteresowanych proszę o dokładne zapoznanie się z treścią pism, gdyż są zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Kwoty umów dotacyjnych na bieżący rok nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

 

Przypominam, że w ramach pozyskanych środków na szkolenie z KOWR w dniach 2 i 3 marca bieżącego roku odbędą się szkolenia prowadzone przez dr. J. Samborskiego, pod tytułem "Wybrane aspekty gospodarki pasiecznej". że szczegółami można zapoznać się tutaj

Otrzymaliśmy z MRiRW projekt Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2023. Ze względu na ograniczony czas konsultacji projekt program zostanie rozesłany do kół tylko droga mailową. Na propozycje zmian oczekujemy do 19.02.20119r, wyłącznie drogą elektroniczną. W załączeniu treść projektu.

Szanowni Koledzy.

Pragniemy zaprosić na wykłady, jakie odbędą się w dniu

23 lutego / sobota / 2019 r.

Miejscem spotkania będzie doskonale przygotowana do

szkolenia Biblioteka Diecezjalna, która znajduje się przy ulicy Bp. Dominika 7 w Pelplinie.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00

Załączam program szkolenia.

Program został tak zaplanowany, aby wykładowcy przekazali nam jak najwięcej wiadomości odnoście najważniejszych zagrożeń dla naszych pszczół tj. nosemoz.

Szkolenie jest bezpłatne , ale wrzucamy do skarbonki przy wejściu 5 zł na kawę , herbatę i smaczne ciasta, które będą dostępne na stole w trakcie przerw.

W trakcie szkolenia czynne będzie też stoisko z artykułami pszczelarskimi, zorganizowane przez sklep P.P.H. Pszczółka Kasia realizujący między innymi zamówienia z programu dotacyjnego KOWR

Bardzo proszę o powiadomienie członków waszego Koła o terminie szkolenia i zachęcenie ich do odwiedzenia Pelplina w dniu 23 lutego 2019 r

Liczymy na dużą frekwencję pszczelarzy.

Tomasz Jurek

RKP Pelplin, tel. prv. 601 – 884 - 694

W dniu 14.01.2019 roku odbyło się już kolejne siódme posiedzenie Parlamentarnego Zespółu ds. wspierania pszczelarstwa. Tematyka zebrania :

1. Informacja MRiRW na temat: - stanu prac legislacyjnych nad zmianami ułatwiającymi pobieranie próbek roślin przez Inspekcję Weterynaryjną oraz próbek zwierząt przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa; - możliwości przyznania uprawnień do stwierdzania chorób pszczelich przez wykwalifikowanych rzeczoznawców; - kosztów zwalczania chorób pszczelich oraz katalogu preparatów dostępnych w tym celu w Polsce oraz w UE; - rozprzestrzeniania się zgnilca amerykańskiego i działań podejmowanych w kierunku jego zapobiegania;

2. Informacja MSWiA w sprawie możliwości przeszkolenia policjantów w zakresie szacowania strat w pasiekach.

3. Informacja przedstawiciela IOR-PIB w sprawie wyników badań odnośnie stosowania w uprawie rzepaku pestycydów toksycznych dla pszczół - neonikotynoidów.

4. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Środków Ochrony Roślin na temat prac powiązanych z pszczelarstwem podejmowanych przez Komisję oraz propozycji zmian w etykietowaniu środków ochrony roślin

Transmisję z posiedzenia można obejrzeć na stronie Sejmu pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=E8828B0CF4F2163BC1258377002D33EA

W dniu dzisiejszym (12.01.2019 r.) odbyło się noworoczno - opłatkowe spotkanie Prezesów Kół zrzeszonych w naszym Związku. Ze względu na ładną pogodę frekwencja dopisała i dzięki temu udało się zrealizować cały przewidziany program. Wiodącym tematem było omówienie zakończonych programów dotacyjnych i ich realizacja w roku bieżącym. Drugim ważnym tematem była kwestia wprowadzenia w Związku polityki ochrony danych osobowych. Wszystkie druki dostarczone Prezesom są również dostępne do pobrania w zakładce "do pobrania". Spotkanie zakończyło się wspólnymi życzeniami, podzieleniem się opłatkiem oraz poczęstunkiem.

W dniu 04.01.2019r. o godz.13, odbyło sie spotkanie Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego z Panem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim, dotyczące najważniejszych problemów pszczelarskich. Spotkanie było bardzo rzeczowe, a Pan Minister wykazał się dużą wiedzą w omawianych tematach, jak również znajomością problematyki pszczelarskiej. Tutaj przeczytasz notatkę ze spotkania.