Przeskocz do treści

Od dnia 01.08.2019r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Funduszach promocji produktów rolno spożywczych. Do istniejących dotychczas, został dodany nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych, w ramach którego ustawodawca przewidział również przeznaczenie 15% z zebranej kwoty, na promocję miodu oraz innych produktów pszczelich. Pieniądze gromadzone z odpisu od skupu roślin oleistych, głównie rzepaku, w wysokości 0,2% od ceny skupu, będą gromadzone na wydzielonym koncie, a ich dysponentem będzie KOWR. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, podziałem środków będzie się zajmować powołana w tym celu 9 osobowa komisja, w skład której wchodzić będzie też przedstawiciel organizacji pszczelarskich. Organizacje pszczelarskie będą mogły składać wnioski o przeznaczenie dotacji na cele związane z promocją produktów pszczelich.

O wprowadzenie Funduszu Promocji Miodu, już wielokrotnie pisałem do Ministra Rolnictwa, jak również do Przewodniczącego sejmowego zespołu parlamentarnego d/s pszczelarstwa. Niestety nie utworzono odrębnego Funduszu tylko włączono nas w struktury Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Jest to nie do końca nas satysfakcjonujące rozwiązanie, ale stanowi jednak pewną bazę do dalszego starania się o rozwinięcie tego tematu.

Nowo zatwierdzony KPWP na lata 2020 – 2022 przewiduje wzrost kwot corocznie wydatkowanych na pomoc pszczelarstwu w stosunku do kwot z bieżącego programu o 38% , do kwoty ok. 34 min złotych rocznie przy obecnym kursie euro.  W 2018 roku prowadzeniem pasiek zajmowało się wg raportu 74 302 pszczelarzy, którzy utrzymywali 1 663 355 rodzin. Zatwierdzony na najbliższe trzy lata program w znacznej mierze pokrywa się z programem dotychczas realizowany, dlatego przedstawiam tylko różnice które w sposób bezpośredni dotyczą pszczelarzy.

W programach dotacyjnych na kolejny rok, mogą brać udział pszczelarze zgłoszeni do KOWR na listach, zgodnie ze stanem na 30 września roku ubiegłego. (nie będzie takiej sytuacji jak w bieżącym roku, gdzie do dotacji były uwzględniane stany sprzed dwóch lat)

1. Szkolenia

 • Rozszerzono zakres tematyki szkoleniowej i umożliwiono przeprowadzenie szkoleń innych niż związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki pasiecznej (30% czasu).
 • Podniesiono limit refundacji kosztów wyżywienia uczestników szkoleń.
 • Umożliwiono udział w szkoleniach osobom nowo wstępującym w szeregi pszczelarzy.

2. Zakup uli i sprzętu pszczelarskiego (dla pszczelarzy posiadających min. 10 rodzin)

 • Utrzymano zasadę refundacji do 60% ceny netto zakupu.
 • Zwiększono limit maksymalnej refundacji w jednym sezonie do kwoty nie przekraczającej iloczynu liczby uli x 70 ,-, ale max do 12.000,- (było 50,- i 10.000,-)
 • Wprowadzono możliwość zapłaty kartą. (załączamy potwierdzenie transakcji)
 • W wykazie sprzętu dodano:  sprzęt do pozyskiwania pierzgi.
 • Wbrew stanowisku PZP została dopisana zasada, że z tego działania mogą korzystać pszczelarze wprowadzający produkty na rynek zgodnie z obowiązującym prawem, czyli mający zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią (SB) lub rolniczy handel detaliczny (RHD). Główny Lekarz Weterynarii na wniosek PZP skierował wytyczne do PIW, mające na celu bezproblemową rejestrację RHD przez pszczelarzy. Obecność pszczelarza na listach rejestracyjnych PIW (RHD lub SB), będzie dokonywał KOWR w trakcie przyznawania dotacji. (po 30 czerwca każdego roku dotacyjnego)

3. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli.

 • Pomoc jak do tej pory skierowana do dwóch grup pszczelarzy:- posiadających min 25 rodzin (zakup lawet, wag i urządzeń dźwigowych)

  - posiadających min 150 rodzin którzy dodatkowo mogą rozliczyć koszty zakupu ładowarek

 • w pierwszym przypadku max. kwota refundacji jak w przypadku zakupu uli i sprzętu (pkt.2), natomiast w drugim przypadku 100,- x ilość rodzin, ale max. 30.000,-
 • W tym działaniu refundacja może być przyznana tylko raz w okresie obowiązywania programu (3 lata).
 • Obowiązuje również obowiązek rejestracji sprzedaży.
 • Skrócono termin dokonania rozliczenia do 30 czerwca. (dla organizacji)

4. Zakup produktów leczniczych weterynaryjnych do zwalczania warrozy.

 • Ilość refundowanych leków dla producenta produktów pszczelich powinna być zgodna z zaleceniami lekarza weterynarii (książka leczenia zwierząt).

5. Zakup pszczół.

 • W przypadku małych pasiek, do 6 pni, umożliwiono refundację kosztu zakupu odkładów i pakietów pszczelich do 50% liczby posiadanych rodzin. (Przy dotychczasowym limicie 20%, większość takich małych pszczelarzy była pozbawiona możliwości zakupu)

6. Badanie jakości handlowej miodu.

 • Pomoc może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych dla pszczelarzy posiadających min 10 rodzin i mających zarejestrowany RHD lub SB.

Najpóźniej do końca sierpnia Prezes ARiMR opublikuje Zarządzenie, które będzie obowiązywało przy korzystaniu z KPWP na najbliższe trzy lata.

Po ukazaniu się Zarządzenia, WZP przygotuje szczegółowe wytyczne dla Prezesów kół wraz z wzorcową listą zamówienia, ale już od dzisiaj można zbierać zamówienia od pszczelarzy na zakupy dotowane, oraz przygotowywać listy pszczelarzy wg stanu na dzień 30 września 2019r. (opłacone składki ulowe), bo niestety jak zwykle będzie mało czasu. (max termin dosłania list i zamówień do WZP to 18 październik).

Prezes WZP – Ryszard Voss

Kociewskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół , oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy z Pelplina zapraszają 15 sierpnia 2019 r do Pelplina na coroczne Targi Pszczelarskie.
Początek Targów godz. 11.oo
Dla pszczelarzy zostanie zorganizowany specjalny panel na temat zimowego karmienia pszczół z udziałem specjalisty.
PROBIOTYKI. Czym są i czy je stosować ?
Ponad to : dużo sprzętu, nowi producenci, nowe wzory, nowe oferty.

Zapraszamy pszczelarzy wraz z rodzinami i znajomymi.

Szczegóły na zaproszeniu promującym imprezę.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z kół zrzeszonych w WZP Gdańsk na 37 Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w  dniach  19-22.09.2019 Bielsko-Biała.
Program wyjazdu
Czwartek 19.09.2019
1.  wyjazd Gdyni z dworca PKP o godz.8;00  Gdańsk o godz. 8;45
 okolice dworca PKS  Gdańsk
2. Trasa odbierania uczestników z Tczewa ,Starogardu i Pelplina w uzgodnieniu z uczestnikami
3. Dojazd do Częstochowy - zwiedzanie Jasnej Góry
4. Wyjazd z Częstochowy  do Szczyrku  i zakwaterowanie w  CKiR Orle Gniazdo
UWAGA!  ZABRAĆ SUCHY PROWIANT NA CAŁY DZIEŃ I KOLACJĘ
Piątek 20.09.2019
1.  8-9 śniadanie   godz.10 ;00 wyjazd do Żywca  - zwiedzanie i wizyta w browarze, wjazd na górę  ŻAR, powrót na obiad godz .14
2. godz.15;15 wyjazd do pasieki
3. Powrót  na kolację
4. Wyjazd do Szczyrku
Sobota 21.09.2019
1.  śniadanie od 8-9   godz,9;15 wyjazd na uroczystości
2. godz 14-15  obiad
3. od godz.16 - wykłady  kolacja od 19;00- 20;00
Niedziela  22 .09.2019
1. Śniadanie,  po  śniadaniu  wyjazd na pszczelarską sesję
DLA CHĘTNYCH WJAZD KOLEJKĄ NA SZYNDZIELNIĘ - PANORAMA BIELSKA -BIAŁEJ
2.obiad i wyjazd do Gdyni
CENA WYJAZDU NA OSOBĘ 500 zł  ZGŁOSZENIA  DO 10.08 2019  KONTAKT WIESŁAW OSOWSKI tel.  501-107-145  mail osowski.wieslaw@gmail.com   WOJTEK ALBECKI  TEL. 605-227-603  Zapraszamy koleżanki i kolegów ze wszystkich kół .
Z PSZCZELARSKIM POZDROWIENIEM - ORGANIZATORZY

W dniu 07.07.2019 r. Jego Ekscelencja ks. Infułat Stanisław Grunt, nasz kapelan, obchodził 60 rocznicę święceń kapłańskich. Z tej to okazji w jego rodzinnej miejscowości - Nowej Cerkwi koło Pelplina odbyła się uroczysta msza święta, jako podziękowanie za tak wspaniały jubileusz kapłaństwa. Pszczelarze pomorscy wraz ze sztandarami uczestniczyli w tym wydarzeniu. Obecni byli przedstawiciele kół z Pelplina, Zblewa, Starogardu Gdańskiego oraz Lubichowa. Prezes WZP odczytał życzenia od braci pszczelarskiej zrzeszonej w naszym  Związku.

Pelplin 07.07.2019r.

Kto chce zbierać miód,

nie może bać się żądeł pszczół.

Kto chce służyć Bogu

nie może bać się żądeł ludzi.

Wielebny księże Infułacie Stanisławie

My pszczelarze ziemi pomorskiej z okazji tak zacnego Jubileuszu sześćdziesięciolecia Posługi kapłańskiej Życzymy Ci wielkiej radości z każdego jej dnia. Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg darzy Cię zdrowiem i pokojem, a Matka Boża ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski, abyś dalej z odwagą kroczył po trudnych ścieżkach kapłańskiego życia.

Słowa naszej wdzięczności kierujemy również w stronę Księdza Infułata za wieloletnie, aktywne zaangażowanie w posługę na rzecz pomorskiego pszczelarstwa, jako kapelana pszczelarzy diecezji chełmińskiej. Jesteś wielkim orędownikiem i znawcą spraw pszczelarskich, zawsze nas wspierasz w chwilach trudnych i z radością uczestniczysz w naszych spotkaniach. Swoim słowem, a szczególnie świadectwem swojej posługi kapłańskiej, pokazujesz nam drogę do Pana.

Do życzeń dołączamy również naszą modlitwę.

Pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Gdańsku

Zapraszam również do obejrzenia kilku zdjęć z tego wydarzenia.

cof

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest dysponentem zasobów ziemi rolnej będącej w gestii skarbu państwa. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o obrocie ziemią, KOWR może wystawiać do sprzedaży nieruchomości większe niż dotychczas. W celu umożliwienia pszczelarzom dotarcia do informacji o planowanych przetargach, zawarliśmy z KOWR oddział w Gdańsku, umowę o udostępnianiu na naszych stronach internetowych skróconych informacji o przetargach. Zainteresowanych pszczelarzy zapraszam do zapoznania się z najnowszą ofertą.

Skrócona informacja o sprzedaży

Jak co roku w okresie wiosny i lata, dochodzi do wytruć pszczół w zwiazku z nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin. Zarząd WZP mając na uwadze dobrostan naszych podopiecznych podjął szereg działań mających na celu prewencję w tym zakresie. Jednym z nich jest ścisła współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który jest główną instytucją obok weterynarii, mającą duży wpływ na prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin przez rolników i sadowników. Poniżej można zapoznać się z treścią pisma, będącego wynikiem wcześniej prowadzonych rozmów i spotkań.

Pismo z WIORIN Gdańsk

„Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022” przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został zatwierdzony 12 czerwca 2019 roku przez Komisję Europejską. Zgodnie z decyzją KE kwota wkładu unijnego w nasz Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa wyniesie: w roku pszczelarskim 2020 – 3,937 mln euro, w 2021 r. 3,939 mln euro, a w 2022 r. – 3,935 mln euro. Każdy kraj członkowski UE, w tym również Polska jest zobowiązany takie same kwoty na wspieranie pszczelarstwa przeznaczyć w wymienionych trzech latach z budżetu krajowego. Oznacza to, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie dysponował większą pulą pieniędzy na pomoc pszczelarstwu niż w poprzednim trzyletnim programie. W roku pszczelarskim 2020 – 7,874 mln euro, w 2021 – 7,878 mln euro, a w 2022 r. – ponad 7,870 mln euro, co w przeliczeniu daje kwotę ok. 34 mln złotych. Stanowi to wzrost o ok. 38% w stosunku do poprzedniego trzyletniego programu. W 2017 r. KOWR zrefundował pszczelarstwu koszty kwalifikowane poniesione na realizację pszczelarskich projektów kwotą 24,9 mln zł. W 2018 r. kwota refundacji wyniosła prawie 24,5 mln zł. Obecnie KOWR rozlicza pszczelarskie projekty złożone na 2019 rok.

Decyzja-KPWP-2020-2022

Serdecznie zapraszamy na już XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza, tym razem organizowane przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupsku w Ustce w dniu 18 sierpnia 2019r. Zapewniamy bezpłatny poczęstunek dla wszystkich pszczelarzy i ich rodzin, prosimy jedynie o zgłaszanie ilości chętnych do udziału w biurze WZP lub bezpośrednio do organizatorów, najpóźniej do 02.08.2019r. Program imprezy zamieszczamy poniżej. Można również obejrzeć plakat towarzyszący tej imprezie.

PROGRAM- XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Ustce

 

Celem ankiety jest ustalenie wysokości poniesionych w czasie ostatniej zimowli strat rodzin pszczelich i wykorzystanie uzyskanych wyników w próbach wyznaczenia czynników, które mogą stratom zapobiegać. Podstawowe wyniki zeszłorocznej ankiety zamieszczone zostały w:

·trzecim numerze „Pasieki”

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/173-pasieka-3-2019/1988-monitoring-strat-rodzin-pszczelich-w-polsce

·majowym numerze „Pszczelarstwa” 2019, oraz

·majowym numerze „Pszczelarza Polskiego”2019

Bardzo prosimy, o jak najliczniejszy udział w badaniu, ponieważ im więcej pszczelarzy prześle nam informacje, tym wyniki będą bardziej godne zaufania. Wszystkie straty są dla badania istotne, zarówno duże jak i małe (także zerowe).

Zapewniamy, że dane personalne (łącznie z adresem e-mail) pozostaną jedynie do naszej wiadomości i nie będą nikomu udostępniane.

Liczymy bardzo na Państwa aktywność.

Z poważaniem

Grażyna Topolska, Anna Gajda

Zaproszenie do ankiety COLOSS2019

COLOSSankieta2019

COLOSSankieta2019e(P)