Przeskocz do treści

Od dnia 15.02.2018 roku nową kierowniczką biura WZP jest Pani Dorota Trochanowska. Dotychczasowa Pani kierownik na własną prośbę odeszła z pracy i przeszła do innej. Serdecznie dziękuję Pani Aleksandrze Stańczyk za sumienne i odpowiedzialne pełnienie swojej funkcji. Nowej Pani kierownik życzę, aby się jej dobrze pracowało z pszczelarzami. Proszę też koleżanki i kolegów o wyrozumiałość dla Pani Doroty, jeżeli nie wszystko w początkowym etapie swojej pracy będzie w stanie zrozumieć z naszej skomplikowanej pszczelarskiej terminologi.

Prezes WZP - Ryszard Voss

W dniu dzisiejszym zostało rozesłane do kół pismo z informacją o ubezpieczeniu pasiek od odpowiedzialności cywilnej (pożądlenia) na 2018 r. Warunki ubezpieczenia pozostały na nie zmienionych zasadach w stosunku do roku ubiegłego. Proszę o terminowe opłacenie składki. Brak list w terminie do 20 marca 2018 r. będzie skutkował nie objęciem ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie OC 2018

Tabela do OC

We wtorek 23 stycznia Komisja Rolnictwa PE, 38 głosami za przeciw jednemu przyjęła sprawozdanie posła Norberta Erdősa (EPL, Węgry), wzywające do intensyfikacji działań na rzecz ochrony i wsparcia sektora pszczelarskiego. Tekst zostanie poddany pod głosowanie przez Parlament najprawdopodobniej na posiedzeniu w dniach 28.02-01.03.2018r.

główne tezy wystąpienia to:

Można zapoznać się z krótkim filmem i wystąpieniem na stronach Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20180122STO92210/wideo-poslowie-wzywaja-do-ochrony-populacji-pszczol-i-walki-z-falszywym-miodem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, 13 listopada spotkał się z przedstawicielami organizacji pszczelarskich. W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego, Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy - Zbigniew Bińko, Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych, Przedstawiciele Karpackiego Związku Pszczelarzy, Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa.

Spotkanie odbyło się na prośbę organizacji pszczelarskich w związku ze zmianami zapisów w KPWP. Na spotkaniu rozmawiano także o innych problemach pszczelarstwa i propozycjach wsparcia pszczelarstwa.

11 stycznia 2018 roku została przesłana do organizacji pszczelarskich odpowiedź na składane zapytania i wnioski z którą można zapoznać się tutaj .

Ewentualne uwagi do tej odpowiedzi, można przesyłać na adres mailowy naszego związku.

Jak co roku, już od ponad 20 lat Rejonowe Koło Pszczelarzy Ziemi Wejherowskiej w Wejherowie organizuje noworoczną zabawę pszczelarską, na którą serdecznie zaprasza wszystkich chętnych. Bal odbędzie się dnia 10.02.2018 roku w Wejherowie w miejscowym lokalu "Tawerna". Koszt balu to 100,- od osoby, w tym 1/2 litra alkoholu na parę i pełna wyśmienita konsumpcja. Zapisu i szczegółowych informacji udziela do dnia 26.01.2018 r. kol. Wojciech Grzywiński pod nr telefonu 608 332 926. Serdecznie zapraszamy.

Na długie zimowe wieczory polecam zapoznać się z dwoma interesującymi dokumentami na temat naszych podopiecznych i nas samych. W lipcu bieżącego roku zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca rynku pszczelarskiego. Z krótką prezentacją wyników tej kontroli możecie się zapoznać tutaj  . Z pełnym raportem można zapoznać się na stronach internetowych NIK pod adresem https://www.nik.gov.pl/plik/id,14397,vp,16854.pdf.  Na potrzeby KPWP jak co roku również Instytut w Puławach przygotował swoją analizę sektora pszczelarskiego. Oba dokumenty są warte rozpowszechnienia, aby obalić wiele stereotypów wciąż pokutujących w naszym środowisku. Sektor pszczelarski w Polsce za 2016r.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza  w dniu 23.03.2017r. na konferencję wojewódzką pt.
„Uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa i sprzedaży żywności konsumentowi końcowemu”

Konferencją powinni być zainteresowani pszczelarze chcący dokonywać sprzedaży miodu i produktów przetworzonych w ramach tzw. rolniczej sprzedaży detalicznej. Program konferencji