Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa.

WZP Gdańsk jest jednym z największych w Polsce beneficjentów KPWP.  Zostały zamknięte już wszystkie programy z edycji 2016/17 i pieniądze trafiły do pszczelarzy. Dzięki dobrej współpracy z nieistniejąca już ARR oraz terminowemu rozliczeniu dotacji, udało się uzyskać dodatkowe fundusze na zakup leków. Skutkowało to zwrotami stosownych kwot poprzez Prezesów Kół dla poszczególnych pszczelarzy. Sumaryczna wartość wszystkich dotacji wyniosła ponad 900 tysięcy złotych, co uwzględniając ilość pszczelarzy zrzeszonych w naszym zwiazku dało kwotę ok 600,- na jednego pszczelarza, znacznie przewyższając średnią krajową. W chwili obecnej przystąpiliśmy już do realizacji nowego programu wsparcia na lata 2017/18. Aktualnie oczekujemy na propozycję dofinansowań ze strony ARR, oraz podpisanie umów. W momencie zatwierdzenia umów podzielimy środki wśród pszczelarzy, którzy złożyli zamówienia. Dofinansowanie w ramach KPWP przejęły dwie Agencje tj: KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Pszczelarstwa), w zakresie obsługi programu, oraz ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), jako płatnik. Skutkuje to niestety nowymi zadaniami dla Zarządu, oraz dla beneficjentów. Szczegóły programu po opublikowaniu go w ostatecznej wersji przez wyżej wymienione Agencje zaprezentujemy również na naszej stronie.

Wzory zamówień są dostępne w zakładce "do pobrania"