Przeskocz do treści

Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa.

W dniu 20.03.2018r. zostało rozesłane do Prezesów Kół pismo dotyczące realizacji programu dotacyjnego na lata 2017/18. Proszę szczegółowo zapoznać się z jego treścią i realizować zgodnie z podanymi kryteriami. Jak zwykle będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegać dat dostarczenia niezbędnych dokumentów, co jest warunkiem sprawnej realizacji programu przez Biuro WZP.

W zakładce do pobrania lub tutaj można pobrać wzór umowy, którą należny wydrukować w dwóch egzemplarzach, czytelnie wypełnić zgodnie z jej treścią i opisem w piśmie, a następnie dostarczyć do biura WZP, osobiście lub listownie. Ważne! - muszą to być dwa oryginalnie wypełnione druki, a nie oryginał i ksero. Zgodnie z decyzją Zarządu, ze względu na ograniczoną kwotę dotacji, decyduje kolejność wpływu wypełnionych prawidłowo umów do biura WZP. Umowy realizujemy, czyli dokonujemy zakupu sprzętu, po otrzymaniu z biura WZP podpisanej umowy. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż data podpisania umowy. Data ta będzie uzależniona od otrzymania z KOWR potwierdzonej i podpisanej umowy ze Związkiem.

Umowy będą weryfikowane z wcześniej złożonymi zamówieniami ! Umowy osób które nie były ujęte na listach zapotrzebowania lub składające zamówienie inne niż wcześniej zadeklarowane będą realizowane na końcu, niezależnie od terminu złożenia.

W dniu 10.04.2018 r. rozpoczynamy realizacje pozostałych programów dotacyjnych. Poniżej znajdują się pisma, które zostały skierowane do kół oraz niezbędne druki. Proszę przestrzegać podanych warunków oraz terminów.

Przypominam również o trwającym już naborze wniosków na nową edycję programu, czyli lata 2018/19. Wszyscy pszczelarze chcący skorzystać z dotacji, są zobowiązani do wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do Prezesa Koła, który zrobi zestawienia zbiorcze i prześle je do WZP, wzorem roku ubiegłego. Pisma dotyczące tego zostały rozesłane do Prezesów kół wraz z drukami do zestawień zbiorczych, które można również pobrać poniżej lub w zakładce "do pobrania".

Wykaz pasiek posiadających aktualne zaświadczenia o stanie zdrowotności jest publikowany na stronach KOWR  pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich

W poniedziałek 16 lipca upływa ostateczny termin dostarczenia dokumentów rozliczeniowych na sprzęt. Wszystkie dokumenty, które do tego dnia nie dotrą do biura WZP nie będą brane pod uwagę przy rozliczaniu dotacji.

Zgodnie z podpisaną umową do dnia 15 października KOWR ma termin wypłaty na konta związków, które w terminie 14 dni powinny przekazać pozyskane kwoty dotacji dla beneficjentów (pszczelarzy).

Warunki udziału w mech. pszczoły 2017-2018; 2018-2019

Umowa z KOWR na zakup sprzętu 2017-18

pismo do Kół- gospodarka wędrowna

umowa na urządzenia do gosp. wędr.2018

pismo do kół - leki 2018

leki upoważnienie do odbioru

pismo do Kół- matki i odkłady 2018

KOWR lista odbiorców pszczół 2018

Dnia 05.08.2018r. Wszystkie powyższe informacje są już archiwalne i w dniu kiedy otrzymamy informacje o rozpoczęciu nowego programu (2018/19) ulegną usunięciu. Również druki umów będą w nowej wersji, także proszę nimi nie posługiwać się w nowej edycji KPWP.