Przeskocz do treści

Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na rok 2019. (nowy)

W dniu 04.03.2019r. zostało rozesłane do Prezesów Kół pismo dotyczące realizacji programów dotacyjnych na lata 2018/19. Proszę szczegółowo zapoznać się z ich treścią (są opublikowane poniżej) i realizować zgodnie z podanymi kryteriami. Jak zwykle będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegać dat dostarczenia niezbędnych dokumentów, co jest warunkiem sprawnej realizacji programu przez Biuro WZP.

Poniżej publikujemy wzory umów , które należny wydrukować w dwóch egzemplarzach, czytelnie wypełnić zgodnie z ich treścią i opisem w piśmie, a następnie dostarczyć do biura WZP, osobiście lub listownie. Ważne! - muszą to być dwa oryginalnie wypełnione druki, a nie oryginał i ksero.  Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż data podpisania umowy. Umowy będą weryfikowane z wcześniej złożonymi zamówieniami ! Proszę zwrócić szczególna uwagę na stan ilościowy pasiek - obowiązuje termin 30.09.2017 r (2017 rok to nie pomyłka).

Z uwagi na decyzje podjęte w trakcie zebrania Prezesów, w bieżącym roku będziemy realizować wszystkie umowy prawidłowo wypełnione i złożone do dnia 29.03.2019r., co może skutkować obniżoną procentową wartością dotacji. Nie będzie brana pod uwagę kolejność wpływu wypełnionych wniosków do Biura WZP.

Nowe informacje dodane na stronie w dniu 14.04.2019r.

Biuro WZP zakończyło przyjmowanie wniosków o dotacje na dwa działania: sprzęt, oraz gospodarka wędrowną. Wszystkie umowy są już podpisane i znajdują się w większości u Prezesów kół. Jeżeli wnioskujący nie dostał do soboty 13.04.2019r., żadnej informacji o odrzuceniu jego umowy, to może już realizować zakupy.

Umowy na sprzęt, z uwagi na przyjętą odmienną do lat poprzednich strategię podziału środków, będą dotowane w wysokości minimum 51% ceny zakupu netto.

Umowy na sprzęt do gospodarki wędrownej będą dotowane w pełnej wysokości: to jest 60% ceny netto zakupu.

Proszę przestrzegać podanych terminów realizacji umów!

Wykaz pasiek posiadających aktualne zaświadczenia o stanie zdrowotności będzie publikowany na stronach KOWR  pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich  

Dodane 24.06.2019r.

Przypomnienie ze strony KOWR.

Proszę zapoznać się z przypomnieniami KOWR odnośnie realizacji programów dotacyjnych. WZP Gdańsk jest zobligowane do ich ścisłego przestrzegania.

Pismo z KOWR

UWAGA !   WZP Gdańsk informuje, że skończył się termin dla kół na  realizację programu dotacyjnego dotyczącego zakupu leków do zwalczania warrozy. Wszystkie osoby, które nie odebrały zamówionych leków w zakładanym terminie, zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu, zostają wykluczone z możliwości dokonywania zakupów dotacyjnych w roku przyszłym.

 

Warunki udziału w mech. pszczoły 2017-2018; 2018-2019

pismo - sprzęt 2019 r.

umowa na sprzęt

pismo - gospodarka wędrowna

umowa - gospodarka wędrowna

pismo - zakup pszczół

pismo - leki do kół

lista odbiorców leków

leki upoważnienie do odbioru