Przeskocz do treści

Władze Związku

Zgodnie ze statutem WZP władze Związku są wybierane co cztery lata, przez Delegatów wybieranych w poszczególnych kołach na Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy, proporcjonalnie do liczby członków. Ostatni taki Zjazd odbył się w kwietniu 2016 r.    i wyłonił następujący skład władz związku:

Skład Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku.

 

  • Ryszard Voss - Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy                                  e-mail: ryszard@voss.com.pl tel: 602 178 582

 

  • Jacek Krysztof - Wiceprezes WZP                                                                                e-mail: jacekkrysztof@wp.pl tel: 513 174 413

 

  • Jadwiga Kłos – Sekretarz WZP                                                                                     e-mail: jadwigaklos1@o2.pl tel: 505 018 593

 

  • Zbigniew Wiąckiewicz – Skarbnik WZP                                                            e-mail: z-i-wiackiewicz@wp.pl tel: 604 249 840

 

  • Mieczysław Grulkowski – członek Zarządu  (od 2019 r.)                              e-mail: mietekgrulkowski@wp.pl  tel: 601-966-771

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej WZP

Piotr Baj – Przewodniczący,  tel: 501 379 921

Ryszard Gawroński – Sekretarz,   tel: 531 152 877

Henryk Bobkowski – Członek, tel: 503 795 010

 

Lista Delegatów na Zjazd PZP z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy:

1. Zenon Bogucki, Tel.: 602-405-468

2. Adam Fengler, Tel.: 665-274-776

3. Jadwiga Kłos, Tel.: 505-018-593

4. Mieczysław Kobiella, Tel.: 696-284-599

5. Jacek Krysztof, Tel.: 513-174-413

6. Małgorzata Pietkiewicz, Tel.: 512-325-681

7. Ryszard Voss, Tel.: 602-178-582

8. Zbigniew Wiąckiewicz, Tel.: 604-249-840

Kapelanem pszczelarzy pomorskich jest:

Jego Ekscelencja ks. infułat Stanisław Grunt