Przeskocz do treści

W dniach 19-20.11.2018r. w Ciechocinku obradował XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego, zwołany w celu wyboru nowych władz PZP oraz podjęcia Uchwały Programowej. Konflikt wśród Członków Zarządu PZP doprowadził do konieczności z wołania NWZD, który swoimi decyzjami doprowadził do odwołania Prezydenta PZP oraz Skarbnika. Pozostali członkowie Zarządu złożyli rezygnację. Odwołany został również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i wszyscy jej członkowie z wyjątkiem naszej koleżanki Małgorzaty Pietkiewicz. W dniu dzisiejszym zakończono wybory do Zarządu PZP jak również uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej.

Oto Skład Nowego Zarządu PZP:

Prezydent PZP - Tadeusz Dylon - Rzeszów

W- ce Prezydent - Kołtowski Zbigniew – Lublin

W- ce Prezydent - Bodzioch Leszek – Tarnów

Skarbnik - Voss Ryszard - Gdańsk

Sekretarz - Ból Stanisław - Piotrków

Członek - Jarosz Ryszard – Olsztyn

Członek - Krasucki Henryk - Ciechanów

 

Komisja Rewizyjna PZP

Małgorzata Pietkiewicz - Przewodnicząca

Jerzy Wardęski - wiceprzewodniczący,
Grzegorz Brzeski - sekretarz,
Kazimierz Zaskórski - członek,
Sergiusz Saradow - członek.

Tym samym po raz pierwszy w historii Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku mamy swoich reprezentantów we wszystkich organach PZP. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w połączeniu z przegłosowaną również uchwałą programową na lata 2018-2025, zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna, będą rzetelnie i merytorycznie pracować dla dobra naszej wspólnej organizacji, jaką jest PZP.

 

 

Zapraszam do lektury dwóch publikacji, które dostarczają nam aktualną wiedzę na tematy niezmiernie istotne nie tylko dla pszczelarzy. Pierwsza pozycja to Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich  , zawierająca materiały z konferencji pszczelarskiej podsumowującej IV edycję konkursu "Pszczelarz Roku", natomiast druga to Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających która dotyczy tematyki ostatnio bardzo "gorącej" nie tylko w środowisku pszczelarskim.

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy zaprasza do wzięcia udziału w XXXII Wojewódzkim Święcie Pszczelarzy, które odbędzie się w dniu 8 września 2018 roku w Przywidzu. Rozpoczęcie o godz. 10.00 Mszą św. w kościele, a następnie przemarsz do miejsca uroczystości.

W programie przewidziany jest min. wykład dr Michała Bulińskiego „ Rośliny miododajne Kaszub” o godz. 12.00. Wstęp wolny.

Obiad przewidziany jest na godzinę 13.30. Dla zgłoszonych pszczelarzy obiad jest bezpłatny.

Jest możliwość zwiedzenia pasieki Dolina Miodu w Borowinie pana Mieczysława Grulkowskiego (pasieka Przywidz) oferującej apiterapię środowiskiem ulowym.

Prosimy o zgłoszenie listy chętnych do:

1) wzięcia udziału w Święcie,

2) skorzystania z posiłku

3) zwiedzenia Pasieki Dolina Miodu

do dnia 28 sierpnia br. do kol. Grzegorza Stańczyka na adres mail : grzegorzsta@wp.pl   tel.: 603 484 173 lub do Biura WZP w Gdańsku.

Ministerstwo Rolnictwa zaprezentowało propozycje do Krajowego  Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2019-22. Celem szerszej konsultacji ze wszystkimi pszczelarzami prezentujemy go tutaj i prosimy o uwagi drogą mailową na adres biura WZP (wzpgdansk@wp.pl)  w terminie do 30 sierpnia. Do chwili obecnej nie jest jeszcze znana możliwa do otrzymania ogólna kwota dotacji. Zostanie ona zatwierdzona na szczeblu UE jesienią bieżącego roku. Uwzględniając wszystkie uwarunkowania, możemy jako pszczelarze liczyć na minimum - utrzymanie dofinansowania na obecnym poziomie. Jest to kwota całkowicie nas niesatysfakcjonująca. Pozostaje nam jedynie liczyć na większą przychylność rządzących.

WZP organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Przemkowie w dniach 28 - 30 wrzesień 2018r.

Proponowany program wyjazdu:

Wyjazd z Gdyni w dniu 28.09. (piątek) ok.godz. 22.00, przyjazd w sobotę rano do miejsca obchodów ODP w Przemkowie. Program sobotni w/g organizatorów.

Wyjazd w późnych godzinach popołudniowych na pasiekę wskazaną przez organizatorów, a następnie przejazd w okolice Głogowa na nocleg. W niedzielę wyjazd do Kórnika połączony ze zwiedzaniem zamku i obiad, następnie powrót do Gdyni w późnych godzinach wieczornych (ok. 22).

Szacunkowy koszt wyjazdu to 250,-. Zgłoszenia do dnia 10.08.2018r. do Prezesa WZP (mail, telefon). W przypadku braku w tym terminie dostatecznej liczby chętnych wyjazd zostanie odwołany.

 

 

W dniu 20 maja po raz pierwszy będziemy oficjalnie obchodzić Międzynarodowy Dzień Pszczoły, uchwalony decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Warto to rozpropagować, oraz aktywnie włączyć się w organizację tego dnia.

W dniu dzisiejszym zostały rozesłane do kół informacje dotyczące pozostałych programów dotacyjnych tj.  zakupu lawet i pozostałego sprzętu do transportu oraz pszczół i leków. Z pismami oraz wzorami umów proszę zapoznać się w zakładce dotacje. Niestety kwoty przyznanych dotacji są znacząco niższe niż w roku ubiegłym, co oznacza, że przy większej liczbie zrzeszonych członków będziemy musieli ponieść wyższe koszty zakupu leków oraz matek i odkładów, a także zrealizowana będzie mniejsza liczba sprzętu do gospodarki wędrownej.

W Triduum Paschalne w sposób szczególny –GŁOSIMY ŚMIERĆ TWOJĄ, PANIE JEZU, w Poranek Wielkanocny – WYZNAJEMY TWOJE ZMARTWYCHWSTANIE i OCZEKUJEMY TWEGO PRZYJŚCIA W CHWALE, a radosne ALLELUJA – הַלְלוּיָהּ – niech rozbrzmiewa w naszych sercach, domach, wsiach i miastach

                                                                                              ks. infułat Stanisław Grunt                                                                                               Pelplin, Wielkanoc 2018 rok

Niech te słowa naszego kapelana będą dla nas wszystkich drogowskazem na nie tylko najbliższe dni, a ja ze swojej strony życzę wszystkim pszczelarkom i pszczelarzom wiele radości z budzących się z zimowego letargu rodzin pszczelich. Aby Waszych umysłów w tych dniach nie zaprzątały zmartwienia i kłopoty dnia codziennego.

                                                                                                  Ryszard Voss - Prezes WZP