Przeskocz do treści

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z kół zrzeszonych w WZP Gdańsk na 37 Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w  dniach  19-22.09.2019 Bielsko-Biała.
Program wyjazdu
Czwartek 19.09.2019
1.  wyjazd Gdyni z dworca PKP o godz.8;00  Gdańsk o godz. 8;45
 okolice dworca PKS  Gdańsk
2. Trasa odbierania uczestników z Tczewa ,Starogardu i Pelplina w uzgodnieniu z uczestnikami
3. Dojazd do Częstochowy - zwiedzanie Jasnej Góry
4. Wyjazd z Częstochowy  do Szczyrku  i zakwaterowanie w  CKiR Orle Gniazdo
UWAGA!  ZABRAĆ SUCHY PROWIANT NA CAŁY DZIEŃ I KOLACJĘ
Piątek 20.09.2019
1.  8-9 śniadanie   godz.10 ;00 wyjazd do Żywca  - zwiedzanie i wizyta w browarze, wjazd na górę  ŻAR, powrót na obiad godz .14
2. godz.15;15 wyjazd do pasieki
3. Powrót  na kolację
4. Wyjazd do Szczyrku
Sobota 21.09.2019
1.  śniadanie od 8-9   godz,9;15 wyjazd na uroczystości
2. godz 14-15  obiad
3. od godz.16 - wykłady  kolacja od 19;00- 20;00
Niedziela  22 .09.2019
1. Śniadanie,  po  śniadaniu  wyjazd na pszczelarską sesję
DLA CHĘTNYCH WJAZD KOLEJKĄ NA SZYNDZIELNIĘ - PANORAMA BIELSKA -BIAŁEJ
2.obiad i wyjazd do Gdyni
CENA WYJAZDU NA OSOBĘ 500 zł  ZGŁOSZENIA  DO 10.08 2019  KONTAKT WIESŁAW OSOWSKI tel.  501-107-145  mail osowski.wieslaw@gmail.com   WOJTEK ALBECKI  TEL. 605-227-603  Zapraszamy koleżanki i kolegów ze wszystkich kół .
Z PSZCZELARSKIM POZDROWIENIEM - ORGANIZATORZY

W dniu 07.07.2019 r. Jego Ekscelencja ks. Infułat Stanisław Grunt, nasz kapelan, obchodził 60 rocznicę święceń kapłańskich. Z tej to okazji w jego rodzinnej miejscowości - Nowej Cerkwi koło Pelplina odbyła się uroczysta msza święta, jako podziękowanie za tak wspaniały jubileusz kapłaństwa. Pszczelarze pomorscy wraz ze sztandarami uczestniczyli w tym wydarzeniu. Obecni byli przedstawiciele kół z Pelplina, Zblewa, Starogardu Gdańskiego oraz Lubichowa. Prezes WZP odczytał życzenia od braci pszczelarskiej zrzeszonej w naszym  Związku.

Pelplin 07.07.2019r.

Kto chce zbierać miód,

nie może bać się żądeł pszczół.

Kto chce służyć Bogu

nie może bać się żądeł ludzi.

Wielebny księże Infułacie Stanisławie

My pszczelarze ziemi pomorskiej z okazji tak zacnego Jubileuszu sześćdziesięciolecia Posługi kapłańskiej Życzymy Ci wielkiej radości z każdego jej dnia. Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg darzy Cię zdrowiem i pokojem, a Matka Boża ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski, abyś dalej z odwagą kroczył po trudnych ścieżkach kapłańskiego życia.

Słowa naszej wdzięczności kierujemy również w stronę Księdza Infułata za wieloletnie, aktywne zaangażowanie w posługę na rzecz pomorskiego pszczelarstwa, jako kapelana pszczelarzy diecezji chełmińskiej. Jesteś wielkim orędownikiem i znawcą spraw pszczelarskich, zawsze nas wspierasz w chwilach trudnych i z radością uczestniczysz w naszych spotkaniach. Swoim słowem, a szczególnie świadectwem swojej posługi kapłańskiej, pokazujesz nam drogę do Pana.

Do życzeń dołączamy również naszą modlitwę.

Pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Gdańsku

Zapraszam również do obejrzenia kilku zdjęć z tego wydarzenia.

cof

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest dysponentem zasobów ziemi rolnej będącej w gestii skarbu państwa. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o obrocie ziemią, KOWR może wystawiać do sprzedaży nieruchomości większe niż dotychczas. W celu umożliwienia pszczelarzom dotarcia do informacji o planowanych przetargach, zawarliśmy z KOWR oddział w Gdańsku, umowę o udostępnianiu na naszych stronach internetowych skróconych informacji o przetargach. Zainteresowanych pszczelarzy zapraszam do zapoznania się z najnowszą ofertą.

Skrócona informacja o sprzedaży

Jak co roku w okresie wiosny i lata, dochodzi do wytruć pszczół w zwiazku z nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin. Zarząd WZP mając na uwadze dobrostan naszych podopiecznych podjął szereg działań mających na celu prewencję w tym zakresie. Jednym z nich jest ścisła współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który jest główną instytucją obok weterynarii, mającą duży wpływ na prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin przez rolników i sadowników. Poniżej można zapoznać się z treścią pisma, będącego wynikiem wcześniej prowadzonych rozmów i spotkań.

Pismo z WIORIN Gdańsk

„Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022” przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został zatwierdzony 12 czerwca 2019 roku przez Komisję Europejską. Zgodnie z decyzją KE kwota wkładu unijnego w nasz Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa wyniesie: w roku pszczelarskim 2020 – 3,937 mln euro, w 2021 r. 3,939 mln euro, a w 2022 r. – 3,935 mln euro. Każdy kraj członkowski UE, w tym również Polska jest zobowiązany takie same kwoty na wspieranie pszczelarstwa przeznaczyć w wymienionych trzech latach z budżetu krajowego. Oznacza to, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie dysponował większą pulą pieniędzy na pomoc pszczelarstwu niż w poprzednim trzyletnim programie. W roku pszczelarskim 2020 – 7,874 mln euro, w 2021 – 7,878 mln euro, a w 2022 r. – ponad 7,870 mln euro, co w przeliczeniu daje kwotę ok. 34 mln złotych. Stanowi to wzrost o ok. 38% w stosunku do poprzedniego trzyletniego programu. W 2017 r. KOWR zrefundował pszczelarstwu koszty kwalifikowane poniesione na realizację pszczelarskich projektów kwotą 24,9 mln zł. W 2018 r. kwota refundacji wyniosła prawie 24,5 mln zł. Obecnie KOWR rozlicza pszczelarskie projekty złożone na 2019 rok.

Decyzja-KPWP-2020-2022

Serdecznie zapraszamy na już XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza, tym razem organizowane przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupsku w Ustce w dniu 18 sierpnia 2019r. Zapewniamy bezpłatny poczęstunek dla wszystkich pszczelarzy i ich rodzin, prosimy jedynie o zgłaszanie ilości chętnych do udziału w biurze WZP lub bezpośrednio do organizatorów, najpóźniej do 02.08.2019r. Program imprezy zamieszczamy poniżej. Można również obejrzeć plakat towarzyszący tej imprezie.

PROGRAM- XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Ustce

 

Celem ankiety jest ustalenie wysokości poniesionych w czasie ostatniej zimowli strat rodzin pszczelich i wykorzystanie uzyskanych wyników w próbach wyznaczenia czynników, które mogą stratom zapobiegać. Podstawowe wyniki zeszłorocznej ankiety zamieszczone zostały w:

·trzecim numerze „Pasieki”

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/173-pasieka-3-2019/1988-monitoring-strat-rodzin-pszczelich-w-polsce

·majowym numerze „Pszczelarstwa” 2019, oraz

·majowym numerze „Pszczelarza Polskiego”2019

Bardzo prosimy, o jak najliczniejszy udział w badaniu, ponieważ im więcej pszczelarzy prześle nam informacje, tym wyniki będą bardziej godne zaufania. Wszystkie straty są dla badania istotne, zarówno duże jak i małe (także zerowe).

Zapewniamy, że dane personalne (łącznie z adresem e-mail) pozostaną jedynie do naszej wiadomości i nie będą nikomu udostępniane.

Liczymy bardzo na Państwa aktywność.

Z poważaniem

Grażyna Topolska, Anna Gajda

Zaproszenie do ankiety COLOSS2019

COLOSSankieta2019

COLOSSankieta2019e(P)

W czasie ostatniego Zjazdu Delegatów WZP kol. Grzegorz Stańczyk, długoletni skarbnik Zarządu WZP złożył rezygnację z mandatu członka Zarządu. Zjazd na nowego członka Zarządu wybrał kol. Mieczysława Grulkowskiego.

Zarząd na swoim posiedzeniu powierzył pełnienie funkcji skarbnika kol. Zbigniewowi Wiąckiewiczowi, dotychczasowemu członkowi Zarządu.

 

W chwili obecnej jest w opracowaniu nowa wersja Statutu PZP, która została skierowana do organizacji pszczelarskich celem konsultacji. Prosimy członków kół zainteresowanych tematem o uwagi do załączonych propozycji, które będą wytycznymi dla naszych delegatów. Szczególną uwagę proszę zwrócić  na wybór wersji Statutu. Uwagi proszę przesyłać na maila wzp gdańsk do dnia 30 kwietnia 2019r.

Projekt Statutu PZP z Radą Związku.

Ordynacja Wyborcza z Radą Związku

Projekt Statutu PZP bez Rady Związku

Ordynacja Wyborcza bez Rady Związku