Przeskocz do treści

W czasie ostatniego Zjazdu Delegatów WZP kol. Grzegorz Stańczyk, długoletni skarbnik Zarządu WZP złożył rezygnację z mandatu członka Zarządu. Zjazd na nowego członka Zarządu wybrał kol. Mieczysława Grulkowskiego.

Zarząd na swoim posiedzeniu powierzył pełnienie funkcji skarbnika kol. Zbigniewowi Wiąckiewiczowi, dotychczasowemu członkowi Zarządu.

 

W chwili obecnej jest w opracowaniu nowa wersja Statutu PZP, która została skierowana do organizacji pszczelarskich celem konsultacji. Prosimy członków kół zainteresowanych tematem o uwagi do załączonych propozycji, które będą wytycznymi dla naszych delegatów. Szczególną uwagę proszę zwrócić  na wybór wersji Statutu. Uwagi proszę przesyłać na maila wzp gdańsk do dnia 30 kwietnia 2019r.

Projekt Statutu PZP z Radą Związku.

Ordynacja Wyborcza z Radą Związku

Projekt Statutu PZP bez Rady Związku

Ordynacja Wyborcza bez Rady Związku

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu organizuje w 2019 roku cykl szkoleń dotyczących prowadzenia pasieki.
Szkolenia te rozpoczyna spotkanie 13 kwietnia, w załączeniu zaproszenie i plakat . Co prawda ofertę tą kierujemy głównie do początkujących pszczelarzy ale z radością powitamy również pszczelarzy zaawansowanych, tym bardziej że przyjazd do Nas można połączyć z wizytą na odbywających się corocznie Targach Ogrodniczo-Pszczelarskich.Na pewno każdy znajdzie coś
interesującego na stoiskach, łącząc to z możliwością posłuchania
pszczelarskich wykładów. Na spotkaniu zostaną podane informacje dotyczące późniejszych szkoleń praktycznych, które będą się odbywać w późniejszym czasie, w pasiece PODR.
Serdecznie zapraszamy
Maria i Jarosław Cichoccy
Pomorskie Centrum Pszczelarskie w Lubaniu

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, zwołuje Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku w dniu 13.04.2019r., o godz. 10.00, w Przywidzu w Hali Arena. W przypadku braku kworum Zjazd odbędzie się w drugim terminie, tj. 13.04.2019r., o godz. 10.30 bez względu na ilość delegatów. Zaproszenia wraz z porządkiem i regulaminem obrad zostały rozesłane do delegatów.

Ministerstwo Rolnictwa na swoich stronach internetowych opublikowało projekt KPWP_w_Polsce_na_lata_2020_2022 skierowany do Brukseli w celu jego zatwierdzenia. Chętnych zapraszam do lektury. Najistotniejsze zmiany dotyczą kwot dotacji do jednej rodziny pszczelej oraz ogólnej kwoty dotacji dla jednego pszczelarza, jak również premiowania pszczelarzy wprowadzających legalnie swoje produkty na rynek.

 

W zakładce dotacje publikujemy dane dotyczące KPWP na bieżący 2019r. Wszystkich zainteresowanych proszę o dokładne zapoznanie się z treścią pism, gdyż są zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Kwoty umów dotacyjnych na bieżący rok nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

 

Przypominam, że w ramach pozyskanych środków na szkolenie z KOWR w dniach 2 i 3 marca bieżącego roku odbędą się szkolenia prowadzone przez dr. J. Samborskiego, pod tytułem "Wybrane aspekty gospodarki pasiecznej". że szczegółami można zapoznać się tutaj

Otrzymaliśmy z MRiRW projekt Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2023. Ze względu na ograniczony czas konsultacji projekt program zostanie rozesłany do kół tylko droga mailową. Na propozycje zmian oczekujemy do 19.02.20119r, wyłącznie drogą elektroniczną. W załączeniu treść projektu.