Przeskocz do treści

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest dysponentem zasobów ziemi rolnej będącej w gestii skarbu państwa. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o obrocie ziemią, KOWR może wystawiać do sprzedaży nieruchomości większe niż dotychczas. W celu umożliwienia pszczelarzom dotarcia do informacji o planowanych przetargach, zawarliśmy z KOWR oddział w Gdańsku, umowę o udostępnianiu na naszych stronach internetowych skróconych informacji o przetargach. Zainteresowanych pszczelarzy zapraszam do zapoznania się z najnowszą ofertą.

Skrócona informacja o sprzedaży

Jak co roku w okresie wiosny i lata, dochodzi do wytruć pszczół w zwiazku z nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin. Zarząd WZP mając na uwadze dobrostan naszych podopiecznych podjął szereg działań mających na celu prewencję w tym zakresie. Jednym z nich jest ścisła współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który jest główną instytucją obok weterynarii, mającą duży wpływ na prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin przez rolników i sadowników. Poniżej można zapoznać się z treścią pisma, będącego wynikiem wcześniej prowadzonych rozmów i spotkań.

Pismo z WIORIN Gdańsk

„Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022” przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został zatwierdzony 12 czerwca 2019 roku przez Komisję Europejską. Zgodnie z decyzją KE kwota wkładu unijnego w nasz Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa wyniesie: w roku pszczelarskim 2020 – 3,937 mln euro, w 2021 r. 3,939 mln euro, a w 2022 r. – 3,935 mln euro. Każdy kraj członkowski UE, w tym również Polska jest zobowiązany takie same kwoty na wspieranie pszczelarstwa przeznaczyć w wymienionych trzech latach z budżetu krajowego. Oznacza to, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie dysponował większą pulą pieniędzy na pomoc pszczelarstwu niż w poprzednim trzyletnim programie. W roku pszczelarskim 2020 – 7,874 mln euro, w 2021 – 7,878 mln euro, a w 2022 r. – ponad 7,870 mln euro, co w przeliczeniu daje kwotę ok. 34 mln złotych. Stanowi to wzrost o ok. 38% w stosunku do poprzedniego trzyletniego programu. W 2017 r. KOWR zrefundował pszczelarstwu koszty kwalifikowane poniesione na realizację pszczelarskich projektów kwotą 24,9 mln zł. W 2018 r. kwota refundacji wyniosła prawie 24,5 mln zł. Obecnie KOWR rozlicza pszczelarskie projekty złożone na 2019 rok.

Decyzja-KPWP-2020-2022

Serdecznie zapraszamy na już XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza, tym razem organizowane przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupsku w Ustce w dniu 18 sierpnia 2019r. Zapewniamy bezpłatny poczęstunek dla wszystkich pszczelarzy i ich rodzin, prosimy jedynie o zgłaszanie ilości chętnych do udziału w biurze WZP lub bezpośrednio do organizatorów, najpóźniej do 02.08.2019r. Program imprezy zamieszczamy poniżej. Można również obejrzeć plakat towarzyszący tej imprezie.

PROGRAM- XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Ustce

 

Celem ankiety jest ustalenie wysokości poniesionych w czasie ostatniej zimowli strat rodzin pszczelich i wykorzystanie uzyskanych wyników w próbach wyznaczenia czynników, które mogą stratom zapobiegać. Podstawowe wyniki zeszłorocznej ankiety zamieszczone zostały w:

·trzecim numerze „Pasieki”

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/173-pasieka-3-2019/1988-monitoring-strat-rodzin-pszczelich-w-polsce

·majowym numerze „Pszczelarstwa” 2019, oraz

·majowym numerze „Pszczelarza Polskiego”2019

Bardzo prosimy, o jak najliczniejszy udział w badaniu, ponieważ im więcej pszczelarzy prześle nam informacje, tym wyniki będą bardziej godne zaufania. Wszystkie straty są dla badania istotne, zarówno duże jak i małe (także zerowe).

Zapewniamy, że dane personalne (łącznie z adresem e-mail) pozostaną jedynie do naszej wiadomości i nie będą nikomu udostępniane.

Liczymy bardzo na Państwa aktywność.

Z poważaniem

Grażyna Topolska, Anna Gajda

Zaproszenie do ankiety COLOSS2019

COLOSSankieta2019

COLOSSankieta2019e(P)

W czasie ostatniego Zjazdu Delegatów WZP kol. Grzegorz Stańczyk, długoletni skarbnik Zarządu WZP złożył rezygnację z mandatu członka Zarządu. Zjazd na nowego członka Zarządu wybrał kol. Mieczysława Grulkowskiego.

Zarząd na swoim posiedzeniu powierzył pełnienie funkcji skarbnika kol. Zbigniewowi Wiąckiewiczowi, dotychczasowemu członkowi Zarządu.

 

W chwili obecnej jest w opracowaniu nowa wersja Statutu PZP, która została skierowana do organizacji pszczelarskich celem konsultacji. Prosimy członków kół zainteresowanych tematem o uwagi do załączonych propozycji, które będą wytycznymi dla naszych delegatów. Szczególną uwagę proszę zwrócić  na wybór wersji Statutu. Uwagi proszę przesyłać na maila wzp gdańsk do dnia 30 kwietnia 2019r.

Projekt Statutu PZP z Radą Związku.

Ordynacja Wyborcza z Radą Związku

Projekt Statutu PZP bez Rady Związku

Ordynacja Wyborcza bez Rady Związku

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu organizuje w 2019 roku cykl szkoleń dotyczących prowadzenia pasieki.
Szkolenia te rozpoczyna spotkanie 13 kwietnia, w załączeniu zaproszenie i plakat . Co prawda ofertę tą kierujemy głównie do początkujących pszczelarzy ale z radością powitamy również pszczelarzy zaawansowanych, tym bardziej że przyjazd do Nas można połączyć z wizytą na odbywających się corocznie Targach Ogrodniczo-Pszczelarskich.Na pewno każdy znajdzie coś
interesującego na stoiskach, łącząc to z możliwością posłuchania
pszczelarskich wykładów. Na spotkaniu zostaną podane informacje dotyczące późniejszych szkoleń praktycznych, które będą się odbywać w późniejszym czasie, w pasiece PODR.
Serdecznie zapraszamy
Maria i Jarosław Cichoccy
Pomorskie Centrum Pszczelarskie w Lubaniu

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, zwołuje Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku w dniu 13.04.2019r., o godz. 10.00, w Przywidzu w Hali Arena. W przypadku braku kworum Zjazd odbędzie się w drugim terminie, tj. 13.04.2019r., o godz. 10.30 bez względu na ilość delegatów. Zaproszenia wraz z porządkiem i regulaminem obrad zostały rozesłane do delegatów.