Przeskocz do treści

W dniu 14.01.2019 roku odbyło się już kolejne siódme posiedzenie Parlamentarnego Zespółu ds. wspierania pszczelarstwa. Tematyka zebrania :

1. Informacja MRiRW na temat: - stanu prac legislacyjnych nad zmianami ułatwiającymi pobieranie próbek roślin przez Inspekcję Weterynaryjną oraz próbek zwierząt przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa; - możliwości przyznania uprawnień do stwierdzania chorób pszczelich przez wykwalifikowanych rzeczoznawców; - kosztów zwalczania chorób pszczelich oraz katalogu preparatów dostępnych w tym celu w Polsce oraz w UE; - rozprzestrzeniania się zgnilca amerykańskiego i działań podejmowanych w kierunku jego zapobiegania;

2. Informacja MSWiA w sprawie możliwości przeszkolenia policjantów w zakresie szacowania strat w pasiekach.

3. Informacja przedstawiciela IOR-PIB w sprawie wyników badań odnośnie stosowania w uprawie rzepaku pestycydów toksycznych dla pszczół - neonikotynoidów.

4. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Środków Ochrony Roślin na temat prac powiązanych z pszczelarstwem podejmowanych przez Komisję oraz propozycji zmian w etykietowaniu środków ochrony roślin

Transmisję z posiedzenia można obejrzeć na stronie Sejmu pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=E8828B0CF4F2163BC1258377002D33EA

W dniu dzisiejszym (12.01.2019 r.) odbyło się noworoczno - opłatkowe spotkanie Prezesów Kół zrzeszonych w naszym Związku. Ze względu na ładną pogodę frekwencja dopisała i dzięki temu udało się zrealizować cały przewidziany program. Wiodącym tematem było omówienie zakończonych programów dotacyjnych i ich realizacja w roku bieżącym. Drugim ważnym tematem była kwestia wprowadzenia w Związku polityki ochrony danych osobowych. Wszystkie druki dostarczone Prezesom są również dostępne do pobrania w zakładce "do pobrania". Spotkanie zakończyło się wspólnymi życzeniami, podzieleniem się opłatkiem oraz poczęstunkiem.

W dniu 04.01.2019r. o godz.13, odbyło sie spotkanie Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego z Panem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim, dotyczące najważniejszych problemów pszczelarskich. Spotkanie było bardzo rzeczowe, a Pan Minister wykazał się dużą wiedzą w omawianych tematach, jak również znajomością problematyki pszczelarskiej. Tutaj przeczytasz notatkę ze spotkania.

Z dniem 01.01.2019r weszły w życie nowe regulacje prawne opracowane przez MRiRW, dotyczące również pszczelarzy. Proszę zapoznać się ze zmianami, gdyż są one korzystne dla nas. Istotne informacje zostały zaznaczone wytłuszczonym drukiem. Przypominam, że pszczelarze są traktowani w tych przepisach tak samo jak wszyscy rolnicy.

Czas adwentu jest czasem refleksji i zadumy. Jest to również czas w którym na moment zatrzymuje się nasza praca w pasiece. Zatrzymajmy się i my, spójrzmy za siebie, podsumowując mijający rok. Pozwoli to nam lepiej przygotować się na czekającą nas przyszłość. Pszczelarzenie z roku na rok staje się coraz trudniejsze. Szybko zmieniająca się otaczająca nas rzeczywistość powoduje, że nie zawsze możemy wszyscy za nią nadążyć, ale nasze podopieczne – pszczoły – zmuszają nas do energicznego działania i nie pozwalają nam o sobie zapomnieć.

Wszystkim pszczelarkom i pszczelarzom, ale również sympatykom i przyjaciołom na nadchodzące święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok, życzę przede wszystkim dwóch zasadniczych elementów naszego życia: wiary i rozumu. Są one niezbędne abyśmy mogli w pełni żyć. Muszą one być w doskonałej harmonii, aby jedno nie przysłaniało nam drugiego. Wiara nie może dominować nad rozumem, ale i rozum nie może determinować naszego postępowania. Tylko od nas samych zależny jak wykorzystamy te dwa dary, ku pożytkowi nas wszystkich. Życzę również odwagi w podejmowanych działaniach, gdyż często spotykamy się z wieloma przeciwnościami w ich realizacji. Jeżeli to przezwyciężymy to będziemy mieli dużo satysfakcji z osiągniętych celów. I to jest moje kolejne życzenie dla Was: dużo satysfakcji z pracy w pasiece, ale nie tylko tam. Na koniec zaś, życzę wszystkim samych „miodowych” dni i niech nasz patron Święty Ambroży w nadchodzącym roku wiele pożytku przysporzy.

Ryszard Voss

Prezes WZP Gdańsk

W dniach 19-20.11.2018r. w Ciechocinku obradował XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego, zwołany w celu wyboru nowych władz PZP oraz podjęcia Uchwały Programowej. Konflikt wśród Członków Zarządu PZP doprowadził do konieczności z wołania NWZD, który swoimi decyzjami doprowadził do odwołania Prezydenta PZP oraz Skarbnika. Pozostali członkowie Zarządu złożyli rezygnację. Odwołany został również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i wszyscy jej członkowie z wyjątkiem naszej koleżanki Małgorzaty Pietkiewicz. W dniu dzisiejszym zakończono wybory do Zarządu PZP jak również uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej.

Oto Skład Nowego Zarządu PZP:

Prezydent PZP - Tadeusz Dylon - Rzeszów

W- ce Prezydent - Kołtowski Zbigniew – Lublin

W- ce Prezydent - Bodzioch Leszek – Tarnów

Skarbnik - Voss Ryszard - Gdańsk

Sekretarz - Ból Stanisław - Piotrków

Członek - Jarosz Ryszard – Olsztyn

Członek - Krasucki Henryk - Ciechanów

 

Komisja Rewizyjna PZP

Małgorzata Pietkiewicz - Przewodnicząca

Jerzy Wardęski - wiceprzewodniczący,
Grzegorz Brzeski - sekretarz,
Kazimierz Zaskórski - członek,
Sergiusz Saradow - członek.

Tym samym po raz pierwszy w historii Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku mamy swoich reprezentantów we wszystkich organach PZP. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w połączeniu z przegłosowaną również uchwałą programową na lata 2018-2025, zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna, będą rzetelnie i merytorycznie pracować dla dobra naszej wspólnej organizacji, jaką jest PZP.

 

 

Zapraszam do lektury dwóch publikacji, które dostarczają nam aktualną wiedzę na tematy niezmiernie istotne nie tylko dla pszczelarzy. Pierwsza pozycja to Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich  , zawierająca materiały z konferencji pszczelarskiej podsumowującej IV edycję konkursu "Pszczelarz Roku", natomiast druga to Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających która dotyczy tematyki ostatnio bardzo "gorącej" nie tylko w środowisku pszczelarskim.