We wtorek 23 stycznia Komisja Rolnictwa PE, 38 głosami za przeciw jednemu przyjęła sprawozdanie posła Norberta Erdősa (EPL, Węgry), wzywające do intensyfikacji działań na rzecz ochrony i wsparcia sektora pszczelarskiego. Tekst zostanie poddany pod głosowanie przez Parlament najprawdopodobniej na posiedzeniu w dniach 28.02-01.03.2018r.

główne tezy wystąpienia to:

Można zapoznać się z krótkim filmem i wystąpieniem na stronach Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20180122STO92210/wideo-poslowie-wzywaja-do-ochrony-populacji-pszczol-i-walki-z-falszywym-miodem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, 13 listopada spotkał się z przedstawicielami organizacji pszczelarskich. W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego, Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy - Zbigniew Bińko, Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych, Przedstawiciele Karpackiego Związku Pszczelarzy, Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa.

Spotkanie odbyło się na prośbę organizacji pszczelarskich w związku ze zmianami zapisów w KPWP. Na spotkaniu rozmawiano także o innych problemach pszczelarstwa i propozycjach wsparcia pszczelarstwa.

11 stycznia 2018 roku została przesłana do organizacji pszczelarskich odpowiedź na składane zapytania i wnioski z którą można zapoznać się tutaj .

Ewentualne uwagi do tej odpowiedzi, można przesyłać na adres mailowy naszego związku.

Jak co roku, już od ponad 20 lat Rejonowe Koło Pszczelarzy Ziemi Wejherowskiej w Wejherowie organizuje noworoczną zabawę pszczelarską, na którą serdecznie zaprasza wszystkich chętnych. Bal odbędzie się dnia 10.02.2018 roku w Wejherowie w miejscowym lokalu "Tawerna". Koszt balu to 100,- od osoby, w tym 1/2 litra alkoholu na parę i pełna wyśmienita konsumpcja. Zapisu i szczegółowych informacji udziela do dnia 26.01.2018 r. kol. Wojciech Grzywiński pod nr telefonu 608 332 926. Serdecznie zapraszamy.

Na długie zimowe wieczory polecam zapoznać się z dwoma interesującymi dokumentami na temat naszych podopiecznych i nas samych. W lipcu bieżącego roku zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca rynku pszczelarskiego. Z krótką prezentacją wyników tej kontroli możecie się zapoznać tutaj  . Z pełnym raportem można zapoznać się na stronach internetowych NIK pod adresem https://www.nik.gov.pl/plik/id,14397,vp,16854.pdf.  Na potrzeby KPWP jak co roku również Instytut w Puławach przygotował swoją analizę sektora pszczelarskiego. Oba dokumenty są warte rozpowszechnienia, aby obalić wiele stereotypów wciąż pokutujących w naszym środowisku. Sektor pszczelarski w Polsce za 2016r.

W dniu 15.09.2017, w godzinach 10:00 -11:00 "Rajd w obronie pszczół" zawita do  Pszczółek, gdzie uczestnicy rajdu spotkają się z młodzieżą oraz mieszkańcami.

Następnie  przejazd Fiatami 126p ruszy do Gdyni, gdzie około godziny 12.30 przedstawiciele władz wszystkich organizacji pszczelarskich, naukowcy, jak również producenci sprzętu pszczelarskiego, zatrzymają się na parkingu przy bulwarze nadmorskim w Gdyni, (wjazd od strony ul. Piłsudskiego) .

Zapraszamy do spotkania oraz dialogu o problemach i sukcesach
pszczelarstwa polskiego.

Rajd odbywa się pod hasłem : "PSZCZOŁY PRZETRWAJĄ GDY KWIATY ZAPYLAJĄ"

 

"Nie Nie mów, że pszczoła umiera
Powiedz: dokonuje dzieła
Na śmierć nie ma już czasu
Tak się pracować zawzięła
Zasypia, a nie umiera
Tak się dla innych trudzi
Malutka nieśmiertelna,
Wśród nas śmiertelnych ludzi."

Ks. Jan Twardowski

W dniu 1 września odszedł od nas Wielki Pszczelarz, członek naszego  Związku, wieloletni Prezes Koła Ziemi Wejherowskiej praz Prezes WZP  Gdańsk, kmdr por. dr Marian Michno. - Pogrzeb odbędzie się 6 września o godzinie 14.00, na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Kmdr por. dr Marian Michno miał 71 lat ( ur. 1946 r., zm. 2017 r.) 
W 1963 roku wstąpił do Związku pszczelarskiego, gdzie aktywnie uczestniczył w jego pracach.
Zaangażowanie w działanie na rzecz WZP kolegi kmdr por. dr Mariana   Michno, została doceniona przez środowisko pszczelarskie i nie tylko. 
Otrzymał wszystkie możliwe odznaczenia pszczelarskie, łącznie z    najwyższym jakim może do być wyróżniony pszczelarz - Statuetką ks. dr Jana Dzierżona. Był Honorowym Członkiem WZP, jednak najważniejsze są 
uznanie i pamięć braci pszczelarskiej.

Lista jego poczynań i zasług dla pszczelarstwa jest długa. Na Zjeździe Sprawozdawczo – wyborczym Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku w roku 1992 został wybrany na Prezesa Związku, którą to funkcję sprawował do 2004 r.