Przeskocz do treści

Prawo

 1.  Zgnilec amerykański - w bieżącym roku ukazało się nowe rozporządzenie dotyczące zwalczania zgnilca amerykańskiego. Warto się z nim zapoznać. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.
 2. Sprzedaż bezpośrednia - poniżej prezentujemy przepisy dotyczące sprzedaży miodu jako produktu nieprzetworzonego (rozdział 9 Rozporządzenia)   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
 3. Przepisy dotyczące handlowej jakości miodu oraz jego znakowania  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3.10.2003 r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie handlowej jakości miodu.                                                       Rozporządzenie - metody badania miodu
 4.  Zbiór wszystkich aktów prawnych dotyczących miodu ze stron Sejmowych 
 5. Instrukcja postępowania przy wytruciach pszczół Upadki (wytrucia) pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa. Dane kontaktowe zamieszczono poniżej. W okresie stosowania oprysków Inspektorat pełni stałe dyżury nawet w dni wolne od pracy. Inspektorat posiada odziały terenowe, których wykaz znajdziemy na ich stronie internetowej.

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

  80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48
  Sekretariat: tel. 58 302-36-35; 303-14-50, fax. 58 303-11-10
  godziny pracy 730-1530
  www.piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/
  wi-gdansk@piorin.gov.pl

 6. Podatki na 2017 r.
  Normy szacunkowe dochodu od działów specjalnych produkcji rolnej.      W 2017 roku będą obowiązywały niższe niż w bieżącym roku normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców. Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które będą obowiązywały w 2017 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą wybrać sposób ustalania dochodu - dochód rzeczywisty lub dochód szacunkowy.    Przy prowadzeniu pasiek szacowany przychód z jednej rodziny pszczelej na rok 2017 wyniesie 3,26 zł. Normy te dotyczą pasiek powyżej 80 rodzin pszczelich. Przy prowadzeniu Gospodarstwa Pasiecznego powyżej 80 rodzin pszczelich należy ten fakt zgłosić do 20 stycznia 2017 roku (specjalna deklaracja) do urzędu skarbowego. Urząd skarbowy wystawia decyzję o wysokości dochodu na podstawie zgłoszenia i norm szacunkowych. Ten dochód (z decyzji US) wpisujemy do deklaracji PIT przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za 2017 rok.
 7. Warunki prowadzenia małej pasieki pszczelej i sprzedaż bezpośrednia produktów - poradnik dla początkujących adeptów sztuki pszczelarskiej. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przygotowało poradnik z którego treścią możesz zapoznać się tutaj