Przeskocz do treści

Składki i Ubezpieczenie OC na rok 2017

Składki członkowskie, ulowe, jak również ubezpieczenie OC należny wpłacić na konto bankowe WZP, do dnia 17 marca 2017 roku. W tym samym terminie, proszę przesłać do biura listy na OC oraz KP za składki, za bieżący rok. Na liście OC muszą być oryginalne podpisy pszczelarzy ubezpieczających swoje pasieki.

Druki dostępne w zakładce "Do pobrania".