Przeskocz do treści

Od dnia 15.02.2018 roku nową kierowniczką biura WZP jest Pani Dorota Trochanowska. Dotychczasowa Pani kierownik na własną prośbę odeszła z pracy i przeszła do innej. Serdecznie dziękuję Pani Aleksandrze Stańczyk za sumienne i odpowiedzialne pełnienie swojej funkcji. Nowej Pani kierownik życzę, aby się jej dobrze pracowało z pszczelarzami. Proszę też koleżanki i kolegów o wyrozumiałość dla Pani Doroty, jeżeli nie wszystko w początkowym etapie swojej pracy będzie w stanie zrozumieć z naszej skomplikowanej pszczelarskiej terminologi.

Prezes WZP - Ryszard Voss

W dniu dzisiejszym zostało rozesłane do kół pismo z informacją o ubezpieczeniu pasiek od odpowiedzialności cywilnej (pożądlenia) na 2018 r. Warunki ubezpieczenia pozostały na nie zmienionych zasadach w stosunku do roku ubiegłego. Proszę o terminowe opłacenie składki. Brak list w terminie do 20 marca 2018 r. będzie skutkował nie objęciem ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie OC 2018

Tabela do OC