Przeskocz do treści

Szkolenie dla pszczelarzy

Realizując postanowienia Umowy na realizację projektu szkoleniowego w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2017/2018 organizuje szkolenie dla pszczelarzy
posiadających numer weterynaryjny pasieki lub numer wpisu do rejestru PLW, pod tytułem:
„Gospodarka Pasieczna w aspekcie wykorzystania pożytków, przygotowania do zimowli i wychowu matek pszczelich”. prowadzonego przez dr inż. Jerzego Samborskiego z Zakładu Zoologii i Pszczelarstwa Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ze szczegółami można zapoznać się tutaj