Przeskocz do treści

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa

Najnowsza informacja, pochodząca ze strony internetowej KOWR brzmi:

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018. Łącznie złożono 407 projektów na kwotę 43 mln złotych. W dniu 9.03.2018 r. KOWR przystąpił do zawierania umów z podmiotami uprawnionymi."

Nie oznacza to niestety, że WZP może zawierać umowy z końcowymi odbiorcami (pszczelarzami) na zakup dotowanego sprzętu. Umowy muszą dotrzeć do biura , a następnie po sprawdzeniu i podpisaniu odesłane do KOWR, celem podpisania przez dyrektora KOWR. Znając "opieszałość" urzędników tej instytucji potrwa to zapewne jeszcze co najmniej dwa tygodnie. Należy się też spodziewać znacznych cięć w kwotach dotacji, gdyż KOWR ma do dyspozycji na wszystkie zadania kwotę około 25 mln. złotych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na informacje o możliwości podpisywania umów.