Przeskocz do treści

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy zaprasza do wzięcia udziału w XXXII Wojewódzkim Święcie Pszczelarzy, które odbędzie się w dniu 8 września 2018 roku w Przywidzu. Rozpoczęcie o godz. 10.00 Mszą św. w kościele, a następnie przemarsz do miejsca uroczystości.

W programie przewidziany jest min. wykład dr Michała Bulińskiego „ Rośliny miododajne Kaszub” o godz. 12.00. Wstęp wolny.

Obiad przewidziany jest na godzinę 13.30. Dla zgłoszonych pszczelarzy obiad jest bezpłatny.

Jest możliwość zwiedzenia pasieki Dolina Miodu w Borowinie pana Mieczysława Grulkowskiego (pasieka Przywidz) oferującej apiterapię środowiskiem ulowym.

Prosimy o zgłoszenie listy chętnych do:

1) wzięcia udziału w Święcie,

2) skorzystania z posiłku

3) zwiedzenia Pasieki Dolina Miodu

do dnia 28 sierpnia br. do kol. Grzegorza Stańczyka na adres mail : grzegorzsta@wp.pl   tel.: 603 484 173 lub do Biura WZP w Gdańsku.

Ministerstwo Rolnictwa zaprezentowało propozycje do Krajowego  Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2019-22. Celem szerszej konsultacji ze wszystkimi pszczelarzami prezentujemy go tutaj i prosimy o uwagi drogą mailową na adres biura WZP (wzpgdansk@wp.pl)  w terminie do 30 sierpnia. Do chwili obecnej nie jest jeszcze znana możliwa do otrzymania ogólna kwota dotacji. Zostanie ona zatwierdzona na szczeblu UE jesienią bieżącego roku. Uwzględniając wszystkie uwarunkowania, możemy jako pszczelarze liczyć na minimum - utrzymanie dofinansowania na obecnym poziomie. Jest to kwota całkowicie nas niesatysfakcjonująca. Pozostaje nam jedynie liczyć na większą przychylność rządzących.