Przeskocz do treści

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa 2019-22

Ministerstwo Rolnictwa zaprezentowało propozycje do Krajowego  Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2019-22. Celem szerszej konsultacji ze wszystkimi pszczelarzami prezentujemy go tutaj i prosimy o uwagi drogą mailową na adres biura WZP (wzpgdansk@wp.pl)  w terminie do 30 sierpnia. Do chwili obecnej nie jest jeszcze znana możliwa do otrzymania ogólna kwota dotacji. Zostanie ona zatwierdzona na szczeblu UE jesienią bieżącego roku. Uwzględniając wszystkie uwarunkowania, możemy jako pszczelarze liczyć na minimum - utrzymanie dofinansowania na obecnym poziomie. Jest to kwota całkowicie nas niesatysfakcjonująca. Pozostaje nam jedynie liczyć na większą przychylność rządzących.