Przeskocz do treści

W dniu 14.01.2019 roku odbyło się już kolejne siódme posiedzenie Parlamentarnego Zespółu ds. wspierania pszczelarstwa. Tematyka zebrania :

1. Informacja MRiRW na temat: - stanu prac legislacyjnych nad zmianami ułatwiającymi pobieranie próbek roślin przez Inspekcję Weterynaryjną oraz próbek zwierząt przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa; - możliwości przyznania uprawnień do stwierdzania chorób pszczelich przez wykwalifikowanych rzeczoznawców; - kosztów zwalczania chorób pszczelich oraz katalogu preparatów dostępnych w tym celu w Polsce oraz w UE; - rozprzestrzeniania się zgnilca amerykańskiego i działań podejmowanych w kierunku jego zapobiegania;

2. Informacja MSWiA w sprawie możliwości przeszkolenia policjantów w zakresie szacowania strat w pasiekach.

3. Informacja przedstawiciela IOR-PIB w sprawie wyników badań odnośnie stosowania w uprawie rzepaku pestycydów toksycznych dla pszczół - neonikotynoidów.

4. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Środków Ochrony Roślin na temat prac powiązanych z pszczelarstwem podejmowanych przez Komisję oraz propozycji zmian w etykietowaniu środków ochrony roślin

Transmisję z posiedzenia można obejrzeć na stronie Sejmu pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=E8828B0CF4F2163BC1258377002D33EA

W dniu dzisiejszym (12.01.2019 r.) odbyło się noworoczno - opłatkowe spotkanie Prezesów Kół zrzeszonych w naszym Związku. Ze względu na ładną pogodę frekwencja dopisała i dzięki temu udało się zrealizować cały przewidziany program. Wiodącym tematem było omówienie zakończonych programów dotacyjnych i ich realizacja w roku bieżącym. Drugim ważnym tematem była kwestia wprowadzenia w Związku polityki ochrony danych osobowych. Wszystkie druki dostarczone Prezesom są również dostępne do pobrania w zakładce "do pobrania". Spotkanie zakończyło się wspólnymi życzeniami, podzieleniem się opłatkiem oraz poczęstunkiem.

W dniu 04.01.2019r. o godz.13, odbyło sie spotkanie Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego z Panem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim, dotyczące najważniejszych problemów pszczelarskich. Spotkanie było bardzo rzeczowe, a Pan Minister wykazał się dużą wiedzą w omawianych tematach, jak również znajomością problematyki pszczelarskiej. Tutaj przeczytasz notatkę ze spotkania.

Z dniem 01.01.2019r weszły w życie nowe regulacje prawne opracowane przez MRiRW, dotyczące również pszczelarzy. Proszę zapoznać się ze zmianami, gdyż są one korzystne dla nas. Istotne informacje zostały zaznaczone wytłuszczonym drukiem. Przypominam, że pszczelarze są traktowani w tych przepisach tak samo jak wszyscy rolnicy.