Przeskocz do treści

Spotkanie Prezesów Kół zrzeszonych w WZP Gdańsk

W dniu dzisiejszym (12.01.2019 r.) odbyło się noworoczno - opłatkowe spotkanie Prezesów Kół zrzeszonych w naszym Związku. Ze względu na ładną pogodę frekwencja dopisała i dzięki temu udało się zrealizować cały przewidziany program. Wiodącym tematem było omówienie zakończonych programów dotacyjnych i ich realizacja w roku bieżącym. Drugim ważnym tematem była kwestia wprowadzenia w Związku polityki ochrony danych osobowych. Wszystkie druki dostarczone Prezesom są również dostępne do pobrania w zakładce "do pobrania". Spotkanie zakończyło się wspólnymi życzeniami, podzieleniem się opłatkiem oraz poczęstunkiem.