Przeskocz do treści

Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa

W dniu 14.01.2019 roku odbyło się już kolejne siódme posiedzenie Parlamentarnego Zespółu ds. wspierania pszczelarstwa. Tematyka zebrania :

1. Informacja MRiRW na temat: - stanu prac legislacyjnych nad zmianami ułatwiającymi pobieranie próbek roślin przez Inspekcję Weterynaryjną oraz próbek zwierząt przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa; - możliwości przyznania uprawnień do stwierdzania chorób pszczelich przez wykwalifikowanych rzeczoznawców; - kosztów zwalczania chorób pszczelich oraz katalogu preparatów dostępnych w tym celu w Polsce oraz w UE; - rozprzestrzeniania się zgnilca amerykańskiego i działań podejmowanych w kierunku jego zapobiegania;

2. Informacja MSWiA w sprawie możliwości przeszkolenia policjantów w zakresie szacowania strat w pasiekach.

3. Informacja przedstawiciela IOR-PIB w sprawie wyników badań odnośnie stosowania w uprawie rzepaku pestycydów toksycznych dla pszczół - neonikotynoidów.

4. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Środków Ochrony Roślin na temat prac powiązanych z pszczelarstwem podejmowanych przez Komisję oraz propozycji zmian w etykietowaniu środków ochrony roślin

Transmisję z posiedzenia można obejrzeć na stronie Sejmu pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=E8828B0CF4F2163BC1258377002D33EA