Przeskocz do treści

Zmiany w składzie Zarządu WZP

W czasie ostatniego Zjazdu Delegatów WZP kol. Grzegorz Stańczyk, długoletni skarbnik Zarządu WZP złożył rezygnację z mandatu członka Zarządu. Zjazd na nowego członka Zarządu wybrał kol. Mieczysława Grulkowskiego.

Zarząd na swoim posiedzeniu powierzył pełnienie funkcji skarbnika kol. Zbigniewowi Wiąckiewiczowi, dotychczasowemu członkowi Zarządu.