Przeskocz do treści

Jak co roku w okresie wiosny i lata, dochodzi do wytruć pszczół w zwiazku z nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin. Zarząd WZP mając na uwadze dobrostan naszych podopiecznych podjął szereg działań mających na celu prewencję w tym zakresie. Jednym z nich jest ścisła współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który jest główną instytucją obok weterynarii, mającą duży wpływ na prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin przez rolników i sadowników. Poniżej można zapoznać się z treścią pisma, będącego wynikiem wcześniej prowadzonych rozmów i spotkań.

Pismo z WIORIN Gdańsk

„Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022” przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został zatwierdzony 12 czerwca 2019 roku przez Komisję Europejską. Zgodnie z decyzją KE kwota wkładu unijnego w nasz Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa wyniesie: w roku pszczelarskim 2020 – 3,937 mln euro, w 2021 r. 3,939 mln euro, a w 2022 r. – 3,935 mln euro. Każdy kraj członkowski UE, w tym również Polska jest zobowiązany takie same kwoty na wspieranie pszczelarstwa przeznaczyć w wymienionych trzech latach z budżetu krajowego. Oznacza to, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie dysponował większą pulą pieniędzy na pomoc pszczelarstwu niż w poprzednim trzyletnim programie. W roku pszczelarskim 2020 – 7,874 mln euro, w 2021 – 7,878 mln euro, a w 2022 r. – ponad 7,870 mln euro, co w przeliczeniu daje kwotę ok. 34 mln złotych. Stanowi to wzrost o ok. 38% w stosunku do poprzedniego trzyletniego programu. W 2017 r. KOWR zrefundował pszczelarstwu koszty kwalifikowane poniesione na realizację pszczelarskich projektów kwotą 24,9 mln zł. W 2018 r. kwota refundacji wyniosła prawie 24,5 mln zł. Obecnie KOWR rozlicza pszczelarskie projekty złożone na 2019 rok.

Decyzja-KPWP-2020-2022

Serdecznie zapraszamy na już XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza, tym razem organizowane przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupsku w Ustce w dniu 18 sierpnia 2019r. Zapewniamy bezpłatny poczęstunek dla wszystkich pszczelarzy i ich rodzin, prosimy jedynie o zgłaszanie ilości chętnych do udziału w biurze WZP lub bezpośrednio do organizatorów, najpóźniej do 02.08.2019r. Program imprezy zamieszczamy poniżej. Można również obejrzeć plakat towarzyszący tej imprezie.

PROGRAM- XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Ustce

 

Celem ankiety jest ustalenie wysokości poniesionych w czasie ostatniej zimowli strat rodzin pszczelich i wykorzystanie uzyskanych wyników w próbach wyznaczenia czynników, które mogą stratom zapobiegać. Podstawowe wyniki zeszłorocznej ankiety zamieszczone zostały w:

·trzecim numerze „Pasieki”

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/173-pasieka-3-2019/1988-monitoring-strat-rodzin-pszczelich-w-polsce

·majowym numerze „Pszczelarstwa” 2019, oraz

·majowym numerze „Pszczelarza Polskiego”2019

Bardzo prosimy, o jak najliczniejszy udział w badaniu, ponieważ im więcej pszczelarzy prześle nam informacje, tym wyniki będą bardziej godne zaufania. Wszystkie straty są dla badania istotne, zarówno duże jak i małe (także zerowe).

Zapewniamy, że dane personalne (łącznie z adresem e-mail) pozostaną jedynie do naszej wiadomości i nie będą nikomu udostępniane.

Liczymy bardzo na Państwa aktywność.

Z poważaniem

Grażyna Topolska, Anna Gajda

Zaproszenie do ankiety COLOSS2019

COLOSSankieta2019

COLOSSankieta2019e(P)