Przeskocz do treści

Ankieta COLOSS 2019

Celem ankiety jest ustalenie wysokości poniesionych w czasie ostatniej zimowli strat rodzin pszczelich i wykorzystanie uzyskanych wyników w próbach wyznaczenia czynników, które mogą stratom zapobiegać. Podstawowe wyniki zeszłorocznej ankiety zamieszczone zostały w:

·trzecim numerze „Pasieki”

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/173-pasieka-3-2019/1988-monitoring-strat-rodzin-pszczelich-w-polsce

·majowym numerze „Pszczelarstwa” 2019, oraz

·majowym numerze „Pszczelarza Polskiego”2019

Bardzo prosimy, o jak najliczniejszy udział w badaniu, ponieważ im więcej pszczelarzy prześle nam informacje, tym wyniki będą bardziej godne zaufania. Wszystkie straty są dla badania istotne, zarówno duże jak i małe (także zerowe).

Zapewniamy, że dane personalne (łącznie z adresem e-mail) pozostaną jedynie do naszej wiadomości i nie będą nikomu udostępniane.

Liczymy bardzo na Państwa aktywność.

Z poważaniem

Grażyna Topolska, Anna Gajda

Zaproszenie do ankiety COLOSS2019

COLOSSankieta2019

COLOSSankieta2019e(P)