Przeskocz do treści

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022

„Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022” przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został zatwierdzony 12 czerwca 2019 roku przez Komisję Europejską. Zgodnie z decyzją KE kwota wkładu unijnego w nasz Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa wyniesie: w roku pszczelarskim 2020 – 3,937 mln euro, w 2021 r. 3,939 mln euro, a w 2022 r. – 3,935 mln euro. Każdy kraj członkowski UE, w tym również Polska jest zobowiązany takie same kwoty na wspieranie pszczelarstwa przeznaczyć w wymienionych trzech latach z budżetu krajowego. Oznacza to, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie dysponował większą pulą pieniędzy na pomoc pszczelarstwu niż w poprzednim trzyletnim programie. W roku pszczelarskim 2020 – 7,874 mln euro, w 2021 – 7,878 mln euro, a w 2022 r. – ponad 7,870 mln euro, co w przeliczeniu daje kwotę ok. 34 mln złotych. Stanowi to wzrost o ok. 38% w stosunku do poprzedniego trzyletniego programu. W 2017 r. KOWR zrefundował pszczelarstwu koszty kwalifikowane poniesione na realizację pszczelarskich projektów kwotą 24,9 mln zł. W 2018 r. kwota refundacji wyniosła prawie 24,5 mln zł. Obecnie KOWR rozlicza pszczelarskie projekty złożone na 2019 rok.

Decyzja-KPWP-2020-2022