Przeskocz do treści

Wytrucia pszczół

Jak co roku w okresie wiosny i lata, dochodzi do wytruć pszczół w zwiazku z nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin. Zarząd WZP mając na uwadze dobrostan naszych podopiecznych podjął szereg działań mających na celu prewencję w tym zakresie. Jednym z nich jest ścisła współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który jest główną instytucją obok weterynarii, mającą duży wpływ na prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin przez rolników i sadowników. Poniżej można zapoznać się z treścią pisma, będącego wynikiem wcześniej prowadzonych rozmów i spotkań.

Pismo z WIORIN Gdańsk