Przeskocz do treści

Nowo zatwierdzony KPWP na lata 2020 – 2022 przewiduje wzrost kwot corocznie wydatkowanych na pomoc pszczelarstwu w stosunku do kwot z bieżącego programu o 38% , do kwoty ok. 34 min złotych rocznie przy obecnym kursie euro.  W 2018 roku prowadzeniem pasiek zajmowało się wg raportu 74 302 pszczelarzy, którzy utrzymywali 1 663 355 rodzin. Zatwierdzony na najbliższe trzy lata program w znacznej mierze pokrywa się z programem dotychczas realizowany, dlatego przedstawiam tylko różnice które w sposób bezpośredni dotyczą pszczelarzy.

W programach dotacyjnych na kolejny rok, mogą brać udział pszczelarze zgłoszeni do KOWR na listach, zgodnie ze stanem na 30 września roku ubiegłego. (nie będzie takiej sytuacji jak w bieżącym roku, gdzie do dotacji były uwzględniane stany sprzed dwóch lat)

1. Szkolenia

 • Rozszerzono zakres tematyki szkoleniowej i umożliwiono przeprowadzenie szkoleń innych niż związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki pasiecznej (30% czasu).
 • Podniesiono limit refundacji kosztów wyżywienia uczestników szkoleń.
 • Umożliwiono udział w szkoleniach osobom nowo wstępującym w szeregi pszczelarzy.

2. Zakup uli i sprzętu pszczelarskiego (dla pszczelarzy posiadających min. 10 rodzin)

 • Utrzymano zasadę refundacji do 60% ceny netto zakupu.
 • Zwiększono limit maksymalnej refundacji w jednym sezonie do kwoty nie przekraczającej iloczynu liczby uli x 70 ,-, ale max do 12.000,- (było 50,- i 10.000,-)
 • Wprowadzono możliwość zapłaty kartą. (załączamy potwierdzenie transakcji)
 • W wykazie sprzętu dodano:  sprzęt do pozyskiwania pierzgi.
 • Wbrew stanowisku PZP została dopisana zasada, że z tego działania mogą korzystać pszczelarze wprowadzający produkty na rynek zgodnie z obowiązującym prawem, czyli mający zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią (SB) lub rolniczy handel detaliczny (RHD). Główny Lekarz Weterynarii na wniosek PZP skierował wytyczne do PIW, mające na celu bezproblemową rejestrację RHD przez pszczelarzy. Obecność pszczelarza na listach rejestracyjnych PIW (RHD lub SB), będzie dokonywał KOWR w trakcie przyznawania dotacji. (po 30 czerwca każdego roku dotacyjnego)

3. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli.

 • Pomoc jak do tej pory skierowana do dwóch grup pszczelarzy:- posiadających min 25 rodzin (zakup lawet, wag i urządzeń dźwigowych)

  - posiadających min 150 rodzin którzy dodatkowo mogą rozliczyć koszty zakupu ładowarek

 • w pierwszym przypadku max. kwota refundacji jak w przypadku zakupu uli i sprzętu (pkt.2), natomiast w drugim przypadku 100,- x ilość rodzin, ale max. 30.000,-
 • W tym działaniu refundacja może być przyznana tylko raz w okresie obowiązywania programu (3 lata).
 • Obowiązuje również obowiązek rejestracji sprzedaży.
 • Skrócono termin dokonania rozliczenia do 30 czerwca. (dla organizacji)

4. Zakup produktów leczniczych weterynaryjnych do zwalczania warrozy.

 • Ilość refundowanych leków dla producenta produktów pszczelich powinna być zgodna z zaleceniami lekarza weterynarii (książka leczenia zwierząt).

5. Zakup pszczół.

 • W przypadku małych pasiek, do 6 pni, umożliwiono refundację kosztu zakupu odkładów i pakietów pszczelich do 50% liczby posiadanych rodzin. (Przy dotychczasowym limicie 20%, większość takich małych pszczelarzy była pozbawiona możliwości zakupu)

6. Badanie jakości handlowej miodu.

 • Pomoc może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych dla pszczelarzy posiadających min 10 rodzin i mających zarejestrowany RHD lub SB.

Najpóźniej do końca sierpnia Prezes ARiMR opublikuje Zarządzenie, które będzie obowiązywało przy korzystaniu z KPWP na najbliższe trzy lata.

Po ukazaniu się Zarządzenia, WZP przygotuje szczegółowe wytyczne dla Prezesów kół wraz z wzorcową listą zamówienia, ale już od dzisiaj można zbierać zamówienia od pszczelarzy na zakupy dotowane, oraz przygotowywać listy pszczelarzy wg stanu na dzień 30 września 2019r. (opłacone składki ulowe), bo niestety jak zwykle będzie mało czasu. (max termin dosłania list i zamówień do WZP to 18 październik).

Prezes WZP – Ryszard Voss

Kociewskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół , oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy z Pelplina zapraszają 15 sierpnia 2019 r do Pelplina na coroczne Targi Pszczelarskie.
Początek Targów godz. 11.oo
Dla pszczelarzy zostanie zorganizowany specjalny panel na temat zimowego karmienia pszczół z udziałem specjalisty.
PROBIOTYKI. Czym są i czy je stosować ?
Ponad to : dużo sprzętu, nowi producenci, nowe wzory, nowe oferty.

Zapraszamy pszczelarzy wraz z rodzinami i znajomymi.

Szczegóły na zaproszeniu promującym imprezę.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z kół zrzeszonych w WZP Gdańsk na 37 Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w  dniach  19-22.09.2019 Bielsko-Biała.
Program wyjazdu
Czwartek 19.09.2019
1.  wyjazd Gdyni z dworca PKP o godz.8;00  Gdańsk o godz. 8;45
 okolice dworca PKS  Gdańsk
2. Trasa odbierania uczestników z Tczewa ,Starogardu i Pelplina w uzgodnieniu z uczestnikami
3. Dojazd do Częstochowy - zwiedzanie Jasnej Góry
4. Wyjazd z Częstochowy  do Szczyrku  i zakwaterowanie w  CKiR Orle Gniazdo
UWAGA!  ZABRAĆ SUCHY PROWIANT NA CAŁY DZIEŃ I KOLACJĘ
Piątek 20.09.2019
1.  8-9 śniadanie   godz.10 ;00 wyjazd do Żywca  - zwiedzanie i wizyta w browarze, wjazd na górę  ŻAR, powrót na obiad godz .14
2. godz.15;15 wyjazd do pasieki
3. Powrót  na kolację
4. Wyjazd do Szczyrku
Sobota 21.09.2019
1.  śniadanie od 8-9   godz,9;15 wyjazd na uroczystości
2. godz 14-15  obiad
3. od godz.16 - wykłady  kolacja od 19;00- 20;00
Niedziela  22 .09.2019
1. Śniadanie,  po  śniadaniu  wyjazd na pszczelarską sesję
DLA CHĘTNYCH WJAZD KOLEJKĄ NA SZYNDZIELNIĘ - PANORAMA BIELSKA -BIAŁEJ
2.obiad i wyjazd do Gdyni
CENA WYJAZDU NA OSOBĘ 500 zł  ZGŁOSZENIA  DO 10.08 2019  KONTAKT WIESŁAW OSOWSKI tel.  501-107-145  mail osowski.wieslaw@gmail.com   WOJTEK ALBECKI  TEL. 605-227-603  Zapraszamy koleżanki i kolegów ze wszystkich kół .
Z PSZCZELARSKIM POZDROWIENIEM - ORGANIZATORZY

W dniu 07.07.2019 r. Jego Ekscelencja ks. Infułat Stanisław Grunt, nasz kapelan, obchodził 60 rocznicę święceń kapłańskich. Z tej to okazji w jego rodzinnej miejscowości - Nowej Cerkwi koło Pelplina odbyła się uroczysta msza święta, jako podziękowanie za tak wspaniały jubileusz kapłaństwa. Pszczelarze pomorscy wraz ze sztandarami uczestniczyli w tym wydarzeniu. Obecni byli przedstawiciele kół z Pelplina, Zblewa, Starogardu Gdańskiego oraz Lubichowa. Prezes WZP odczytał życzenia od braci pszczelarskiej zrzeszonej w naszym  Związku.

Pelplin 07.07.2019r.

Kto chce zbierać miód,

nie może bać się żądeł pszczół.

Kto chce służyć Bogu

nie może bać się żądeł ludzi.

Wielebny księże Infułacie Stanisławie

My pszczelarze ziemi pomorskiej z okazji tak zacnego Jubileuszu sześćdziesięciolecia Posługi kapłańskiej Życzymy Ci wielkiej radości z każdego jej dnia. Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg darzy Cię zdrowiem i pokojem, a Matka Boża ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski, abyś dalej z odwagą kroczył po trudnych ścieżkach kapłańskiego życia.

Słowa naszej wdzięczności kierujemy również w stronę Księdza Infułata za wieloletnie, aktywne zaangażowanie w posługę na rzecz pomorskiego pszczelarstwa, jako kapelana pszczelarzy diecezji chełmińskiej. Jesteś wielkim orędownikiem i znawcą spraw pszczelarskich, zawsze nas wspierasz w chwilach trudnych i z radością uczestniczysz w naszych spotkaniach. Swoim słowem, a szczególnie świadectwem swojej posługi kapłańskiej, pokazujesz nam drogę do Pana.

Do życzeń dołączamy również naszą modlitwę.

Pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Gdańsku

Zapraszam również do obejrzenia kilku zdjęć z tego wydarzenia.

cof

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest dysponentem zasobów ziemi rolnej będącej w gestii skarbu państwa. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o obrocie ziemią, KOWR może wystawiać do sprzedaży nieruchomości większe niż dotychczas. W celu umożliwienia pszczelarzom dotarcia do informacji o planowanych przetargach, zawarliśmy z KOWR oddział w Gdańsku, umowę o udostępnianiu na naszych stronach internetowych skróconych informacji o przetargach. Zainteresowanych pszczelarzy zapraszam do zapoznania się z najnowszą ofertą.

Skrócona informacja o sprzedaży