Przeskocz do treści

Fundusz Promocji

Od dnia 01.08.2019r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Funduszach promocji produktów rolno spożywczych. Do istniejących dotychczas, został dodany nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych, w ramach którego ustawodawca przewidział również przeznaczenie 15% z zebranej kwoty, na promocję miodu oraz innych produktów pszczelich. Pieniądze gromadzone z odpisu od skupu roślin oleistych, głównie rzepaku, w wysokości 0,2% od ceny skupu, będą gromadzone na wydzielonym koncie, a ich dysponentem będzie KOWR. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, podziałem środków będzie się zajmować powołana w tym celu 9 osobowa komisja, w skład której wchodzić będzie też przedstawiciel organizacji pszczelarskich. Organizacje pszczelarskie będą mogły składać wnioski o przeznaczenie dotacji na cele związane z promocją produktów pszczelich.

O wprowadzenie Funduszu Promocji Miodu, już wielokrotnie pisałem do Ministra Rolnictwa, jak również do Przewodniczącego sejmowego zespołu parlamentarnego d/s pszczelarstwa. Niestety nie utworzono odrębnego Funduszu tylko włączono nas w struktury Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Jest to nie do końca nas satysfakcjonujące rozwiązanie, ale stanowi jednak pewną bazę do dalszego starania się o rozwinięcie tego tematu.