Przeskocz do treści

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, pomimo zagrożeń, które niesie nam dzisiejszy Świat. Niech Nasze pszczoły wylecą po raz kolejny w pole i przyniosą wszystkim obfity plon. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, pozostaje mieć nadzieję na lepsze jutro, a Zmartwychwstały Pan niech wleje w nasze serca otuchę i pomoże w zdrowiu doczekać jutra.

W imieniu Zarządu i biura WZP   Ryszard Voss - Prezes WZP

Na wskutek ogłoszonego stanu epidemii oraz związanych z tym faktem ograniczeń t. j: zakazem zgromadzeń Zarząd WZP podjął decyzję o odwołaniu planowanego na dzień 25.04.2020 r. Walnego Zjazdu Delegatów. Zostanie on zwołany w najbliższym możliwym terminie, po ustąpieniu stanu zagrożenia. Pismo do kół.

Prosimy również pszczelarzy o wypełnianie ankiety "COLOSS" dotyczącej zimowych ubytków w pasiekach. Odpowiedzi można wysyłać na wskazany adres do 17 czerwca. https://www.bee-survey.com/index.php/268184?lang=pl