Przeskocz do treści

Aktualne ważne informacje

1. Ze względu na niepełne wykorzystanie kwoty dotacji na gospodarkę wędrowną i sprzęt pszczelarski, Zarząd WZP podjął decyzję o przyjmowaniu do realizacji zgłoszeń tych pszczelarzy, którzy wcześniej nie złożyli zamówień dotacyjnych. Wypełnione w/g obowiązujących zasad umowy można dostarczać do Biura WZP. Bedą rozpatrywane do czasu wyczerpania kwoty dotacji, według kolejności wpływu.

2. Z uwagi na przewidywane z dniem 01.06.2020 r, zniesienie rygorów w zakresie zgromadzeń, proszę Prezesów Kół oraz Zarządy tych Kół w których nie odbyły się dotychczas zebrania sprawozdawczo - wyborcze, o przeprowadzenie takich zebrań w najkrótszym możliwym terminie.

3. Faktury na zakup matek pszczelich powinny zawierać tylko takie ilości matek na które zgodnie z warunkami przysługuje dotacja. Nie mogą być na nich wykazywane matki zakupione przez pszczelarzy poza programem dotacyjnym. Faktury takie jako nie spełniające warunków dotacji zostaną odrzucone i pszczelarze nie otrzymają za nie dotacji. Proszę również zwracać uwagę dostawcom na nie ujmowanie na fakturach dotacyjnych kosztów transportu, gdyż te nie podlegają refundacji. Biuro będzie zmuszone do kwestionowania takich faktur, zwracania ich do poprawy, a tym samym wystąpi konieczność korekty kwoty zapłaty dostawcy. Dostawcy nie respektujący takiej formy wystawiania faktur zostaną wykluczeni z możliwości sprzedaży swoich matek w ramach zakupów dotowanych. Podobne zasady obowiązują przy zakupie sprzętu i nie stwarza to większych problemów dostawcom.