Przeskocz do treści

Zarząd Związku przyjął uchwalę zwołującą Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku na dzień 22 sierpnia 2020 roku w Przywidzu. W najbliższych dniach zostaną rozesłane do delegatów stosowne powiadomienia.

Nasze doroczne pszczelarskie dożynki, w zwiazku z pandemia korono wirusa zaplanowane na 23 sierpnia w Sierakowicach, zostają odwołane. Zarząd WZP w Gdańsku na swoim posiedzeniu po uzgodnieniu z Prezesem Koła w Sierakowicach przyjął uchwale odwołującą Wojewódzki Dzień Pszczelarza. Bezpieczeństwo uczestników, z których większość to osoby starsze jest sprawą nadrzędną. Miejmy nadzieję na możliwość zorganizowania naszego Święta w roku przyszłym.