Przeskocz do treści

Walny Zjazd Delegatów WZP

Zarząd Związku przyjął uchwalę zwołującą Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku na dzień 22 sierpnia 2020 roku w Przywidzu. W najbliższych dniach zostaną rozesłane do delegatów stosowne powiadomienia.