Przeskocz do treści

Walny Zjazd Delegatów WZP

W dniu 5 września 2020 roku odbył się opóźniony z powodu pandemii korono-wirusa, Walny Zjazd tym razem sprawozdawczo wyborczy, delegatów WZP z siedzibą w Gdańsku. W zjeździe uczestniczyło 52 z 74 delegatów z kół zrzeszonych w naszym zwiazku. Na przewodniczącego obrad jednogłośnie wybrano kol. Grzegorza Stańczyka, a wiceprzewodniczącym został  kol. Zbigniew Więckiewicz. Sekretarzem wybrano jak już wielokrotnie kol. Mieczysława Kobiellę. Kol. Mieczysław za całokształt swojej dotychczasowej pracy został wyróżniony przez Zarząd PZP w Warszawie, Statuetką im. ks. dr Jana Dzierżona. Zjazd dokonał podsumowania czteroletniej pracy dotychczasowego Zarządu i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielił mu absolutorium. Zostały wybrane nowe władze Związku oraz delegaci na Zjazd PZP. Prezesem na nową kadencję pozostał dotychczasowy Prezes kol. Ryszard Voss. Również cały Zarząd pozostał w niezmienionym składzie. Największe zmiany dokonały się w składzie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego, gdzie nastąpiła całkowita wymiana składów. I tak Przewodniczącym KR został kol. Wojciech Albecki, natomiast Sądu Koleżeńskiego kol. Leszek Pękala. Zjazd przyjął szereg uchwał do realizacji przez Zarząd, zarówno na najbliższy rok jak i całą kadencję. Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego przez Prezydium Zjazdu protokołu wszystkie zmiany personalne zostaną umieszczone na naszej stronie w zakładce o nas. Wszystkim nowo wybranym członkom władz, składam serdeczne gratulacje oraz  życzę owocnej pracy na rzecz naszego Związku.