Przeskocz do treści

Na stronach rządowych został opublikowany  projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Dokument jest niezmiernie ważny również dla nas jako pszczelarzy, gdyż została w nim zawarta również strategia dla pszczelarstwa w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. Są tam również zapisy dotyczące naszego otoczenia, czyli np: często postulowane sprawy nasadzeń, zachowania pasów śródpolnych, koszenia łąk itp. Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i wnoszenie uwag i poprawek, bądź to indywidualnie, bądź to mailowo do zwiazku (termin 10.02.2021). Głosy indywidualne na pewno będą miały mniejsze znaczenie niż głosy dużych zrzeszeń branżowych. Jest tam kilka zapisów niezbyt korzystnych dla nas jako pszczelarzy.

http://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr