Przeskocz do treści

Walny Zjazd Delegatów WZP

W zwiazku z brakiem możliwości zwołania Zjazdu w przewidzianym statutowo terminie tj. do dnia 30.04.2021. Zarząd WZP w Gdańsku przyjął uchwałę o zwołaniu Zjazdu w najbliższym możliwym terminie, po odwołaniu obostrzeń związanych z zakazem zgromadzeń. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i przyjęte przez Zarząd, oraz przekazane do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej.

W chwili obecnej prosimy Zarządy Kół o skupieniu się na sprawnym i terminowym załatwianiu spraw dotacyjnych. Przypominamy, że od 1 maja weterynarz będzie uzgadniał termin dostarczenia leków. Proszę pamiętać o zbieraniu podpisów na listach o odebraniu leków, oraz zwrocie kopi książki leczenia zwierząt do WZP w nieprzekraczalnym terminie do końca lipca.