Przeskocz do treści

Dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich.

W dniu 20 maja ukazała się w Dzienniku Ustaw pod poz. 926 aktualizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Część Rozporządzenia dotycząca pszczelarzy

Niestety pomimo wniosku PZP nie zmieniono zapisu o konieczności dostarczania zaświadczenia od powiatowego lekarza weterynarii z roku ubiegania się o pomoc. (a nie potwierdzonej kserokopii aktualnego zaświadczenia). Taki tryb postępowania ma aktualizować wpisy do rejestrów PIW. Powyższa aktualizacja  rozporządzenia wchodzi w życie 27.05.2021 r, więc proszę wcześniej nie zgłaszać się do ARiMR. Większość wniosków Agencja przyjmuje droga elektroniczną i tak samo będzie na pewno w przypadku pszczelarzy. Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą już w chwili obecnej wystąpić do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii o aktualne zaświadczenie.

Link dp pełnej treści rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000926/O/D20210926.pdf