Przeskocz do treści

Zmiana terminu składania rozliczeń dotacyjnych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, poinformował nas o przedłużeniu terminu na ostateczne rozliczenie części umów dotacyjnych. W związku z powyższym Zarząd WZP w Gdańsku przedłuż termin składania wniosków rozliczających umowy sprzętowe (nie dotyczy gospodarki wędrownej) oraz na zakup pszczół do dnia 15.08.2021 r. Zakupy muszą byś zrealizowane najpóźniej do końca lipca. Prezesów kół proszę o poinformowaniu zainteresowanych pszczelarzy.