Przeskocz do treści

60 lecie kapłaństwa ks. Stanisława Roszaka

W uroczystość św. Piotra i Pawła 29 czerwca, ksiądz Stanisław Roszak z Bytowa, obchodził swój jubileusz 60 lecia kapłaństwa. Ksiądz Stanisław od ponad 50 lat jest związany z Bytowem oraz z pszczołami. Jest członkiem koła bytowskiego i jednocześnie ich duchowym opiekunem. Z tej okazji Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, postanowił uhonorować ks. Stanisława odznaką honorową "złotą pszczołą", którą Prezes Zarządu wręczył w trakcie uroczystej mszy świętej. Po mszy odbyło się spotkanie księdza z przedstawicielami koła bytowskiego, gdzie wspominano minione lata. Ksiądz Roszak w 1957 roku miał okazję pracować w pasiece księdza Ostacha w Kamiannej, byłego Prezesa PZP i twórcę Domu Pszczelarza w Kamiannej.