Przeskocz do treści

Konsultacje dotyczące WPR na lata 2023-27

W dniu 15 września tego roku mija termin zakończenia konsultacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27. Wszystkie ustalenia które zostaną ostatecznie przyjęte przez Ministerstwo Rolnictwa i skierowane do akceptacji przez Komisję Europejską, a dotyczące naszego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, będą obowiązywać w perspektywie najbliższych 5 lat. Do dzisiaj nie została jeszcze przesądzona ostatecznie kwestia pozostawienia obsługi programów w gestii organizacji pszczelarskich oraz ich ostatecznego kształtu.

Jednocześnie mamy już ostateczną wersję programu KPWP na 2022 rok. Proszę ze szczegółami zapoznać się w zakładce dotacje.