Przeskocz do treści

Ubezpieczenie pasiek

Są już znane warunki ubezpieczenia pasiek od odpowiedzialności cywilnej na 2022 rok. Warunki praktycznie bez zmian w stosunku do 2021 roku. W bieżącym roku nie ma konieczności zbierania podpisów pszczelarzy na listach ubezpieczonych. Wystarczy podpis na liście Prezesa Koła oraz jego oświadczenie. Wszystkie niezbędne druki i materiały łącznie z warunkami ubezpieczenia są dostępne w zakładce do pobrania oraz zostały dostarczone w formie mailowej. Proszę o dotrzymywanie zawartych w piśmie przewodnim terminów.

Proszę również pamiętać, że dla ubezpieczyciela ważny jest też dowód wpłaty. W przypadku wpłaty na konto należy też wystawić KP z adnotacją w miejscu podpisu pszczelarza "wpłata na konto" i taki dokument (oryginał) doręczyć pszczelarzowi.