Przeskocz do treści

Od dnia 01.04.2022 do 31.05.2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. Wysokość dopłaty to 20 złotych od jednej rodziny pszczelej. Wnioski będzie  można pobrać na stronie ARiMR od dnia 01.04.2022r. Podobnie jak w roku poprzednim niezbędne jest zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości posiadanych rodzin pszczelich. Jeżeli pszczelarz nie jest zarejestrowanym w Agencji rolnikiem oraz nie korzystał z dopłaty w roku ubiegłym musi również złożyć wniosek o nadanie numeru w ARiMR. Zaświadczenia wystawiane przez PWL są zwolnione z opłaty administracyjnej.

Szczegóły pod linkiem: www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

Informuję wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu od dnia 28.03.2022 r. programów dotacyjnych na bieżący rok. Można już składać wypełnione umowy na zakup sprzętu oraz sprzętu do gospodarki wędrownej jak również zapoznać się z zasadami zakupu pszczół w bieżącym sezonie.

Wszystkie niezbędne druki można pobrać w zakładce "dotacje" jaki i "do pobrania". w celu uniknięcia błędów proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami odnośnie dotacji zawartymi w załączonych pismach w zakładce "dotacje".

W dniu 9 kwietnia 2022r. (sobota) o godz 10.00, w Hali Sportowej w Przywidzu, odbędzie się Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku. Zaproszenia do delegatów, wraz z załącznikami oraz informacja do Prezesów Kół została wysłana w bieżącym tygodniu. Zachęcamy wszystkich delegatów do udziału w WZD.