Przeskocz do treści

Zarząd  WZP w Gdańsku informuje, że w dniu 29 sierpnia zgodnie z harmonogramem obsługi dotacji złożył w KOWR - e dokumentację z rozliczenia dotacji za bieżący rok. Tym samym oczekujemy obecnie na pozytywną weryfikację złożonych wniosków. Po otrzymaniu decyzji odnośnie wielkości przyznanej dotacji, zostaną dokonane wypłaty na wskazane indywidualne konta pszczelarzy, a w przypadku leków na koła. Niestety na dzień dzisiejszy nie możemy podać ostatecznych warunków ubiegania się o dotacje na przyszły rok, gdyż nie zostało jeszcze opublikowane Zarządzenie Prezesa ARiMR w tym względzie.

W dniach 21 -25 września 2022 r. zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Białymstoku. Organizujemy zbiorowy wyjazd autokarem.

Ramowy program wyjazdu:

  •  zwiedzanie Ziemi Białostockiej
  •  wizyty w pasiekach
  • udział w obchodach, konferencji i targach pszczelarskich.

Zgłoszenia i wpisowe w kwocie 250,- do 15.08.2022r.

Organizatorzy :  Wojciech Albecki     -  tel: 501 107 145

Wiesław Ossowski  - tel: 605 227 603

Laboratorium HoneyLab Teper & Waś s.c. wykonało dla nas badania 10 próbek wosku. Badania wykonane w projekcie Wsparcie naukowo-badawcze: ”POPRAWA JAKOŚCI WOSKU PSZCZELEGO I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU” we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2021/2022 (Umowa nr 1/B/701/2021/22 z dnia 11.03.2022). Poszczególni pszczelarze dostali raporty indywidualne, a raport zbiorczy dla WZP można obejrzeć tutaj