Przeskocz do treści

Szanowni Państwo,

Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju już po raz ósmy organizuje Konkurs Pszczelarz Roku.

Celem Konkursu jest promowanie pszczelarstwa oraz polskich pszczelarzy, integrowanie środowiska hodowców pszczół oraz ukazywanie roli pszczelarstwa w  rolnictwie i ochronie różnorodności biologicznej. Ponadto konkurs przyczynia się do promocji miodu i innych produktów pszczelich jako żywności prozdrowotnej.

Otrzymany tytuł Pszczelarza Roku stanowi prestiżowe wyróżnienie zarówno dla pszczelarza, które je otrzymuje, jak również dla Związku Pszczelarskiego, do którego należy wyróżniony i nagrodzony pszczelarz. Pszczelarz Roku otrzymuje nieograniczoną możliwość promowania swojej Pasieki poprzez wykorzystanie zdobytego tytułu na różnego rodzaju targach, wystawach, konferencjach, spotkaniach pszczelarskich itp. Tytuł jest bardzo wysoko oceniany przez Instytucje będące Partnerami konkursu i pozwala zdobyć nie tylko przewagę konkurencyjną, ale przede wszystkim prestiż w środowisku pszczelarskim.

Ogłoszenie wyników Konkursu połączone jest z konferencją naukową, organizowaną we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Konkursowi i Konferencji towarzyszy corocznie Wydawnictwo Okolicznościowe.

Konkurs jest bezpłatny dla pszczelarzy biorących w nim udział oraz instytucji typujących kandydatów do konkursu a przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego.

Partnerami Konkursu jest Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”.

Jak co roku patronat nad konkursem oraz konferencją obejmują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Finał tegorocznego Konkursu wraz z konferencją został zaplanowany na 20 października 2022 roku w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o konkursie wśród rolników i pszczelarzy i typowanie ich do kategorii konkursowych.

W tym roku Fundacja w ramach Konkursu kontynuuję rozpoczętą dwa lata temu kategorię dla uczestników Konkursu, a mianowicie jest to "Pszczelarz współpracujący z rolnikiem", którą szczególnie polecamy Państwa uwadze. Uważamy, że jej wprowadzenie przyczyni się do utrwalania dobrych praktyk w relacjach pszczelarzy  i rolników.

Więcej informacji  na temat  kategorii konkursowych można znaleźć w załączonym Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z nim i typowanie najlepszych pszczelarzy do czterech wymienionych w regulaminie kategorii konkursowych z Państwa regionów.

Informacje zwrotne tj. ankietę zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres Pani Magdaleny Słomczyńskiej biuro@akademiapszczelarstwa.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Wszelkie szczegółowe informacje o konkursie są udzielane przez Pana Sławomira Jarkę tel. 608 219 925, Panią Jolantę Ciechomską tel. 608 507 455 oraz Magdalenę Słomczewską tel. 731 580 056.

Polecamy uwadze również stronę internetową Fundacji www.http://akademiapszczelarstwa.edu.pl