Przeskocz do treści

Zdrowych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, radosnego, wiosennego nastroju, ciepłych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Niech te Święta będą zapowiedzią pokoju na świecie i nadzieją na lepsze, spokojne i pomyślne czasy. Aby budząca się do życia przyroda zwiastowała dobry czas dla naszych podopiecznych i dała nam obfite zbiory.

Prezes i Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku.

Rumia, Wielkanoc 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków na poszczególne zadania dotacyjne w roku 2023.

Termin składania wniosków to:  03.04 - 18.04.2023r.

Wszyscy pszczelarze którzy zdecydowali się na indywidualne składanie wniosków powinni w tym terminie zalogować się na platformę usług elektronicznych ARiMR i złożyć stosowne wnioski. Szczegóły na stronie internetowej Agencji: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023

Zarząd WZP informuje, że umowy na zakup dotowanego sprzętu będą podpisywane z pszczelarzami, którzy złożyli takie zapotrzebowanie do kół po podpisaniu umowy z ARiMR nie wcześniej niż od 20.04.2023 r. Jednocześnie termin złożenia kompletu dokumentacji za zakupiony sprzęt zgodnie z zawartymi umowami do biura WZP to 08.07.2023 r. Liczy się data wpływu. Dokumenty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane. Pszczelarze którym powyższe terminy nie odpowiadają mogą złożyć zamówienia indywidualne do ARiMR i poinformować o tym fakcie biuro WZP, (mailowo lub SMS) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2023 r.