Przeskocz do treści

Informujemy, że w dniu 16.06.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy ARiMR i WZP  na:

Działanie I.6.5. „ Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” realizowana w roku pszczelarskim 2024 nr 00002.BWI11.61834.1.3.2024,

Przedstawiamy do stosowania warunki zakupu jakie musi spełnić pszczelarz aby otrzymać dopłatę do pszczół. 

W zakładce "dotacje" do pobrania jest również oświadczenie o odebraniu pszczół

W celu uniknięcia wszelkich nieprawidłowości prosimy przestrzegać wszystkich warunków.

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku zwraca się z prośbą o

dokonanie rozliczenie działania w terminie do 10.07.2024 r.

Pismo w w/w temacie zostało rozesłane drogą mailową do Prezesów Kół.