Przeskocz do treści

Umowa na leki podpisana – przypomnienie o dostarczeniu dokumentów

Informuję, że dnia 18.VI.2024 roku została podpisana umowa nr 00003.BWI11.61832.1.3.2024 pomiędzy WZP, a ARiMR. Przypominam o konieczności dostarczenia kompletu dokumentów do siedziby WZP w Gdańsku przez Prezesów Zarządów Rejonowych Kół Pszczelarzy, bądź osoby za to odpowiedzialne w Kołach. Czas na dostarczenie kompletu dokumentów mija 10.VII.2024 roku. Proszę o dostarczenie podpisanych przez pszczelarzy kopi kart leczenia oraz listy również podpisanej przez członków.

 

Wojciech Albecki