Przeskocz do treści

W zwiazku z brakiem możliwości zwołania Zjazdu w przewidzianym statutowo terminie tj. do dnia 30.04.2021. Zarząd WZP w Gdańsku przyjął uchwałę o zwołaniu Zjazdu w najbliższym możliwym terminie, po odwołaniu obostrzeń związanych z zakazem zgromadzeń. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i przyjęte przez Zarząd, oraz przekazane do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej.

W chwili obecnej prosimy Zarządy Kół o skupieniu się na sprawnym i terminowym załatwianiu spraw dotacyjnych. Przypominamy, że od 1 maja weterynarz będzie uzgadniał termin dostarczenia leków. Proszę pamiętać o zbieraniu podpisów na listach o odebraniu leków, oraz zwrocie kopi książki leczenia zwierząt do WZP w nieprzekraczalnym terminie do końca lipca.

Do zdarzenia doszło w świąteczny weekend. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznany sprawca zniszczył pasiekę jednego z naszych pszczelarzy. Dziewięć uli zostało zalanych ropą, co doprowadziło do wytrucia tysięcy pszczół. Sprawą zajęła się kartuska Policja. Trwa ustalanie sprawcy zdarzenia. Brak monitoringu, brak świadków zdarzenia. Pasiekę prowadzi Pan Franciszek. Szkody wycenił na ok. 9 tysięcy złotych. Zniszczone zostały ule oraz wytrute zostały całe rodziny. Pani Małgorzata Błaszek Prezes koła w Sierakowicach, nie zastanawiając się długo, zaraz po wyemitowaniu reportażu w TVN, w imieniu swoim, pszczelarzy i rodziny zorganizowałam zbiórkę na odbudowę zniszczonej pasieki https://zrzutka.pl/ce3emg. O całej sytuacji poinformowałam również naszych pszczelarzy z koła, którzy również zaangażowali się w pomoc. W ciągu zaledwie doby udało się zebrać całą potrzebną kwotę. Pan Maciej Szela z programu TakdlaPszczół, prowadzącego "bank pszczół", zaproponował dostarczenie 9 rodzin, natomiast Prezes koła podjęła się dalszego pilotowania całej pomocy. Bardzo dziękujemy wszystkim którzy dokonali wpłaty na rzecz zniszczonej pasieki, fundacji za deklaracje dostarczenia rodzin a Pani Prezes za zaangażowanie. Zdjęcia zniszczonej pasieki można obejrzeć https://kartuzy.info/artykul/zajezierze-ktos-zalal/1158181

Od poniedziałku 22.03.2020 można składać umowy na zakup sprzętu oraz gospodarki wędrownej. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce "dotacje". Proszę ścisłe stosować się do zamieszczonych tam informacji oraz przestrzegać terminów realizacji. Jest to warunkiem otrzymania dotacji. Zostały tam również zamieszczone informacje do programu dotacyjnego "pszczoły". W przypadku niejasności proszę się kontaktować z Prezesem swojego koła, lub biurem WZP.

 

Informujemy, że TU Warta odstąpiła od wymogu podpisów na listach Ubezpieczonych, warunkiem jednak jest złożenie oświadczenia podpisanego przez prezesa koła lub związku , że wszyscy ubezpieczeni zostali poinformowani o warunkach oferty ubezpieczenia OC pszczelarzy na rok 2021/2022 o ogólnych warunkach ubezpieczenia, wyrazili zgodę na warunki umowy ubezpieczenia- Oświadczenie .

Oświadczenie prosimy przysłać wraz z listami.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15 marca 2021 r. przekazało do zatwierdzenia Komisji Europejskiej (KE) zmiany KPWP. Wersja KPWP ze zmianami przekazanymi do KE jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pszczelarstwo-i-rynek-miodu. Brak jakichkolwiek zmian postulowanych przez organizacje, a dotyczące szczególnie zmian w katalogu sprzętu pszczelarskiego możliwego do zakupu lub szkoleń on-line. Ministerstwo ograniczyło się jedynie do zmniejszenia kwot dodatkowych dla organizacji za rozliczanie projektów.

Pismo

Polski Związek Pszczelarski podpisał umowę z firmą "Warta" na ubezpieczenie OC pasiek na sezon 2021/2022. Ze szczegółami umowy można zapoznać się tutaj

W załączeniu również oferta przekazana przez firmę Warta Oferta_2021  oraz  Warunki oc pszczelarzy

W roku bieżącym jest możliwość złożenia odrębnego oświadczenia zamiast własnoręcznego podpisu na liście. Oba dokumenty tj: Oświadczenie oraz Tabela w wersji edytowalnej zostały umieszczone w zakładce "do pobrania"

Od soboty WZP rozpoczyna tegoroczne dotacje. Listy pszczelarzy zgłoszonych przez Koła zostały zweryfikowane przez KOWR i możemy rozpocząć przyjmowanie zgłoszeń na poszczególne dotacje. Ze szczegółami proszę zapoznać się w zakładce "dotacje".

Na stronach rządowych został opublikowany  projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Dokument jest niezmiernie ważny również dla nas jako pszczelarzy, gdyż została w nim zawarta również strategia dla pszczelarstwa w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. Są tam również zapisy dotyczące naszego otoczenia, czyli np: często postulowane sprawy nasadzeń, zachowania pasów śródpolnych, koszenia łąk itp. Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i wnoszenie uwag i poprawek, bądź to indywidualnie, bądź to mailowo do zwiazku (termin 10.02.2021). Głosy indywidualne na pewno będą miały mniejsze znaczenie niż głosy dużych zrzeszeń branżowych. Jest tam kilka zapisów niezbyt korzystnych dla nas jako pszczelarzy.

http://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Piękna jest radość w czasie Bożego Narodzenia - ciepłe są myśli bliskich. Niech nadchodzące Święta przyniosą dużo takiej radości i nadziei, że razem przetrwamy ten trudny czas. Niech Nowy Rok obdaruje nas zdrowiem i pomyślnością, a wszystkie smutki pozostaną tylko wspomnieniem. Niech nadzieja na pomyślne przezimowanie naszych podopiecznych nas nie opuszcza, a nadchodzący wraz z  wiosną nowy sezon pszczelarski napełnia radością.

Z najlepszymi życzeniami świątecznymi dla wszystkich pszczelarzy i ich rodzin:  Zarząd WZP z Prezesem.