Przeskocz do treści

Zdrowych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, radosnego, wiosennego nastroju, ciepłych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Niech te Święta będą zapowiedzią pokoju na świecie i nadzieją na lepsze, spokojne i pomyślne czasy. Aby budząca się do życia przyroda zwiastowała dobry czas dla naszych podopiecznych i dała nam obfite zbiory.

Prezes i Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku.

Rumia, Wielkanoc 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków na poszczególne zadania dotacyjne w roku 2023.

Termin składania wniosków to:  03.04 - 18.04.2023r.

Wszyscy pszczelarze którzy zdecydowali się na indywidualne składanie wniosków powinni w tym terminie zalogować się na platformę usług elektronicznych ARiMR i złożyć stosowne wnioski. Szczegóły na stronie internetowej Agencji: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023

Zarząd WZP informuje, że umowy na zakup dotowanego sprzętu będą podpisywane z pszczelarzami, którzy złożyli takie zapotrzebowanie do kół po podpisaniu umowy z ARiMR nie wcześniej niż od 20.04.2023 r. Jednocześnie termin złożenia kompletu dokumentacji za zakupiony sprzęt zgodnie z zawartymi umowami do biura WZP to 08.07.2023 r. Liczy się data wpływu. Dokumenty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane. Pszczelarze którym powyższe terminy nie odpowiadają mogą złożyć zamówienia indywidualne do ARiMR i poinformować o tym fakcie biuro WZP, (mailowo lub SMS) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2023 r.

Od 1 kwietnia 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. W bieżącym roku stawka płatności wzrosła do 50 zł (wcześniej wynosiła 20 zł), a ogólna pula środków wynosi 60 mln (z dostępnych wcześniej 35,5 mln). Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O środki finansowe z budżetu państwa, podobnie jak w latach ubiegłych, będą się mogli ubiegać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

Dofinansowanie wynosi 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Nabór będzie prowadzony od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. W dniu jego rozpoczęcia na stronie internetowej Agencji zostanie zamieszczony wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania. Dokumenty będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wnioski będzie można składać osobiście lub przez pełnomocnika, wysyłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zapraszamy pszczelarzy na szkolenie w dniu 5 marca br do Pelplina. Odbędzie się ono w doskonale wyposażonej sali Biblioteki Diecezjalnej przy ul. Bernarda Sychty 6
Ciekawe wykłady z zakresu jakości naszej węzy poprowadzi dr Ewa Waś , natomiast - po temacie - co się dzieje z miodem w naszych pasiekach i nie tylko w pasiekach, oprowadzi nas dr. Dariusz Teper. Obaj wykładowcy znają tematy doskonale.

Prosimy zapoznać z tematami szkolenia pszczelarzy w waszym Kole i zachęcić do przyjazdu do Pelplina. Będzie to doskonale i z pożytkiem spędzony czas na wykładach.

Zapewniamy catering kawowy + słodkości w przerwach wykładów.

W dniu dzisiejszym, tj. 14.02.20223 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym między innymi podniesiona została stawka pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 zł do 50 zł. Jednocześnie środki na to wsparcie zwiększono z 35,5 mln zł do 60 mln zł!

We wrześniu i w grudniu informowaliśmy o tym, że Polski Związek Pszczelarski zabiegał o podniesienie stawki pomocy de minimis do każdej przezimowanej rodziny pszczelej do kwoty 50 zł. Prosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi by uwzględnić fakt, iż wzrosły koszty utrzymania rodziny pszczelej w dobrej kondycji do okresu wiosennego, która jest wynikiem nie tylko właściwego leczenia, ale przede wszystkim zakarmienia pszczół na zimę. Wyższe ceny syropów i innych pasz dla pszczół sprawiają, iż stawka 20 zł jest zdecydowanie zbyt niska. Zwiększeniu powinna więc ulec nie tylko kwota stawki do przezimowanej rodziny, ale również ogólna pula środków na ten cel.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po analizie przekazało możliwość podniesienia stawki do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej.

Informacje o powyższych zmianach można znaleźć również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/decyzje-rady-ministrow3

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy do  zapoznania się z dwoma bardzo ciekawymi wykładami jakie zaprezentują nam dr Ewa Waś , oraz dr Dariusz Teper,   z Laboratorium HoneyLab  w  Puławach.
Miejsce wykładu to Pelplin w dniu 5 marca ( niedziela) .
Program wykładów podamy niebawem, ale już teraz prosimy o kontakt mailowy, aby zagwarantować sobie uczestnictwo w tym ciekawym wydarzeniu. Zapewniamy

świetnie przygotowaną salę wykładową oraz catering kawowy.
Za moment podamy ostateczny program spotkania. Nie zwlekajcie. Czekamy na wasze zgłoszenia do dnia 20 lutego br.
Zgłaszajcie akces poprzez adres :  rajmundo13@gmail.com
Zapraszamy również na naszą stronę na Fb : Koło Pszczelarzy Pelplin

Rejonowe Koło Pszczelarzy Ziemi wejherowskiej w Wejherowie po przerwie spowodowanej pandemią i związanymi z tym ograniczeniami, wznawia organizację dorocznych bali pszczelarza. Proszę zapoznać się z Zaproszeniem na bal . Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje:

Pani Seweryna Semak
tel.: 791-164-886
ul. Ofiar Stutthofu 12
84-242 Luzino

Do dnia 10.03.2023 r. Biuro WZP oczekuje na listy oraz wpłaty na ubezpieczenie pasiek od pożądleń. Wszystkie warunki są dostępne w załączonym piśmie do kół.   W zakładce do pobrania można pobrać wzory druków oraz zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.

 

 

W dniu 14.01.2023 r. odbyło się spotkanie Prezesów kół zrzeszonych w WZP Gdańsk. Tym razem spotkaliśmy się w Lęborku, gdzie Prezes Koła W Lęborku zaprosił nas na zwiedzanie odnowionego obiektu muzeum - wieży ciśnień. Zarząd WZP przekazał na ręce Prezesów serdeczne życzenia noworoczne, oraz zapoznał z wynikami za ubiegły rok. Nasi pszczelarze wykorzystali w ubiegłym roku rekordową kwotę ponad 1,5 mln. złotych w formie dotacji. Następnym punktem spotkania było zapoznanie się z aktualnymi przygotowaniami do wykorzystania dotacji w roku bieżącym. Z szczegółami dotyczącymi spraw dotacyjnych można zapoznać się w zakładce - dotacje. Spotkanie zakończyło się tradycyjnie wspólnym obiadem.