Przeskocz do treści

Bartnik Gdański

           W pierwszych dniach nowego 1993 roku w Zarząd WZP na wniosek ówczesnego kierownika biura Pana Joachima Bohl, zatwierdził powstanie biuletynu informacyjnego pod nazwą „Bartnik Gdański”, nawiązujący swą nazwą do wydawnictwa przedwojennego. Skład pierwszego zespołu redakcyjnego to: Joachim Bohl – redaktor naczelny , Danuta Stępniewska – sekretarz oraz członkowie zespołu: Zygmunt Barlikowski, Aleksander Klimiuk, Zygmunt Czoska, Florian Jaszka, Maria Okrój.

          Przez te dwadzieścia lat „Bartnik Gdański” przechodząc ewolucję od wersji „powielaczowej” do profesjonalnie drukowanego czasopisma stał się nieodłącznym elementem życia naszej organizacji. Wielu nie wyobraża sobie, że zmieniająca się szybko rzeczywistość (internet) mogłaby zagrozić istnieniu tego wydawnictwa. Pomimo tego, ze zawartość merytoryczna czasopisma uległa w czasie pewnym zmianom, w dalszym ciągu jest on „historią” naszego Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Wzrost ilości ciekawych materiałów oraz rozprowadzonych egzemplarzy mógłby skutkować powrotem do formuły kwartalnika, gdyż obecnie ukazuje się nieregularnie jeden lub dwa razy do roku.

         W międzyczasie (2001 rok) „Bartnik Gdański” uzyskał tzw. nr ISSN skutkujący włączeniem do ogólnopolskiej bazy czasopism, oraz obowiązkiem dostarczania każdego wydanego numeru do Biblioteki Narodowej w Warszawie, gdzie podlega archiwizacji. Od tego też czasu jest wydawany w sposób profesjonalny, drukowany w drukarni. Niestety z wielkim żalem jako obecnie redagujący „Bartnika Gdańskiego” muszę przyznać, że nie wykształcił się zwyczaj przechowywania po kilka sztuk z każdego wydania w bibliotece biura WZP, a tym samym brak nam archiwum. W tym względzie można liczyć tylko na zbiory prywatne pszczelarzy.

            Na koniec swoich wywodów chciałbym podziękować wszystkim „redaktorom” naszego czasopisma i wspomnieć nazwiska tych którzy przez wiele lat zajmowali się jego redagowaniem, niekiedy przez wiele lat. Oprócz wymienionego na wstępie składu zespołu redakcyjnego, który z niewielkimi zmianami wytrwał do 2003 roku, należy do nich w szczególności kol. Wojciech Grzywiński z koła wejherowskiego, który do dzisiaj od blisko 20 lat regularnie zamieszcza swoje artykuły, przez wiele lat będąc w składzie zespołu redakcyjnego oraz koledzy: Jarosław Cichocki, Jan Nazar i Zygmunt Furdyna. Zawsze ciepło wspominam wiersze naszego kolegi Jurka Prabuckiego (który ostatnio się nieco zaniedbuje). Największe jednak podziękowania należą się kol. Marianowi Michno, byłemu Prezesowi WZP, który „Bartnikowi Gdańskiemu” jak to się mówi „poświęcił kawał życia” i pomimo tego, że jego nazwiska nie znajdziemy w stopce redakcyjnej to jest jego „dziecko” którym opiekował się przez ponad dziesięć lat.

Ryszard Voss – obecny redaktor naczelny.

W 2020 roku ze względu na brak zainteresowania prenumeratą jak również brakiem chętnych do zespołu redakcyjnego oraz wzrostem kosztów druku, wydawanie czasopisma zostało zawieszone.

  1. Bartnik Gdański 2/2012
  2. Bartnik Gdański 1/2013
  3. Bartnik Gdański 1-2/2009
  4. Bartnik Gdański 1/2017