Przeskocz do treści

Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na 2022 r.

Zarządzenia Prezesa ARiMR  dotyczące warunków udziału w KPWP zostało  opublikowane i można się z nim zapoznać na stronach internetowych ARiMR lub KOWR (odnośnik został załączony poniżej)

Wsparcie rynku produktów pszczelich na rok 2021-22

W programach dotacyjnych na 2022 rok, mogą brać udział pszczelarze zgłoszeni do KOWR na listach, zgodnie ze stanem na 30 września 2021 roku.

Pszczelarze składają do Prezesów Kół indywidualne zamówienia zbiorcze (zamieszczone pod tekstem)

Listy pszczelarzy zgodna z załącznikiem nr 8 ustalonym przez KOWR wraz z zestawieniem zbiorczym zamówień (zamówienia indywidualne zostają w Kołach) muszą zostać dostarczone do biura WZP w nieprzekraczalnym terminie do 20 października br. Niedotrzymanie terminu będzie skutkować nieuwzględnieniem członków Koła w przyszłorocznych dotacjach.

Na listach mogą się znaleźć pszczelarze posiadający nr weterynaryjny lub wpis do ewidencji PIW. W przypadku wpisu proszę podawać oprócz numeru również lekarza PIW np.: 12/2018 PIW Kartuzy. Absolutnie nie zostaną uwzględnione w dotacjach osoby nie posiadające takich numerów, z adnotacja np: w trakcie załatwiania lub podobną. Jeżeli pszczelarz posiada więcej niż jeden wpis, to należy podać wszystkie.

Z powodu wzrostu cen sprzętu nie będzie kwestionowana wartość zakupów.  Wnioski o zakup sprzętu refundowanego od pszczelarzy, którzy nie dokonają  obecnie zamówień, będą rozpatrywane po 15.05.2022, jeżeli nie zostanie do tej pory wykorzystana kwota dotacji przez pszczelarzy którzy swoje zamówienia składali do październiku 2021 r.

Uwaga! Do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy zakupu w wypadku sprzętu lub gospodarki wędrownej, nie jest wymagana rejestracja jakiejkolwiek formy sprzedażny produktów pszczelich. RHD, Sprzedaż bezpośrednia lub inna zgodna z prawem forma wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, będzie niezbędna przy składaniu dokumentów rozliczeniowych do WZP.

W zakładce "prawo" znajdziecie państwo materiały dotyczące zarówno Rolniczego Handlu Detalicznego jak i Sprzedaży Bezpośredniej.

Prezesi Kół są zobowiązani do wypełnienia i odesłania do WZP do dnia 20.10.2021r. wykazu pszczelarzy - producentów produktów pszczelich, oraz zgłoszeń zbiorczych.

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy - producentów produktów pszczelich

Wykaz w takiej samej formie jak w roku ubiegłym. Wystarczy jedynie go zaktualizować. Jak w roku ubiegłym KOWR dokona weryfikacji tej listy po nr. PESEL, jak również przynależności organizacyjnej pszczelarzy. (pszczelarz może figurować tylko na jednej liście beneficjentów dotacji).

UWAGA!  Zużytych pasków po Apiwarze, Biowarze i Baywaloru, jak również opakowań po tych lekach (+ plastykowa buteleczka po Apiwarolu) nie wyrzucamy do plastyków lub innych odpadów komunalnych. Należy je tak samo jak po innych  lekach, umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, całkowicie bezpłatnie i zgodnie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Opakowania tekturowe tych leków, jak również opakowania pozostałych leków, utylizujemy zgodnie z ogólnymi zasadami.

 

  1.  Zgłoszenie dotacyjne indywidualne 2022
  2. Zgłoszenie dotacyjne zbiorcze 2022