Przeskocz do treści

Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na 2024 r.

Zmieniono 12.04.2024r.

Ze względu na konieczność prawidłowego rozliczenia podatkowego dotacji na zakup pszczół od bieżącej edycji programu zostaje wprowadzony obowiązek zakupu pszczół, od czynnych podatników VAT, oraz podmiotów będących tzw: rolnikami ryczałtowymi  (faktury RR)

Przy zakupie sprzętu proszę pamiętać o konieczności adnotacji przez sprzedającego, że sprzęt jest fabrycznie nowy.

Informacje dotacyjne (październik 2023r.)

Ze szczegółowymi informacjami w postaci regulaminów oraz wzorami wniosków można zapoznać się na stronie ARiMR pod poniższym adresem:        www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2024

Wszystkich zainteresowanych zakupami prosimy o zapoznanie się z tą strona oraz informacjami poniżej skierowanymi do kół.

Zgodnie z opublikowanym Regulaminem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla nw. interwencji w sektorze pszczelarskim na rok pszczelarski 2024 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz ogłoszeniem o naborach wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim, tj.:

1) I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”;

2) I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

3) I.6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;

4) I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

5) I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”;

6) I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”;

7) I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”

nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w interwencji będą realizowane od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r.

Jest to termin dla podmiotów uprawnionych do składania wniosków o przyznanie pomocy. W przypadku leków oraz matek pszczelich i odkładów jest to organizacja pszczelarska – Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gdańsku.

W przypadku zakupu sprzętu – termin obowiązuje pszczelarzy indywidualnie składających wnioski oraz WZP za pszczelarzy, którzy zdecydują się skorzystać z naszej pomocy.

W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie w Apistudio informacji dla już wprowadzonych oraz przyjętych nowych członków kół rejonowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

1. nr EP – nr ewidencji producenta - uzupełnienie nr jest niezbędne w celu wygenerowania poprawnej listy lekowej

2. liczba pni pszczelich ( stan na dzień 30.09.2023r.)

3. nr wet / wpis do rej wet

Wszystkie dane pszczelarzy proszę uzupełnić do 30 listopada 2023r.

Brak wszystkich danych w Apistudio jest jednoznaczny z brakiem uczestnictwa pszczelarza w dotacji lekowej. Nie będzie możliwości późniejszego uzupełnienia.

Jednocześnie z uzupełnianiem danych proszę zbierać informacje o rodzaju zamawianego leku oraz ilości zamawianego leku przeciw warrozie.

Dodatkowym i nowym warunkiem przyznania pomocy na zakup leków jest uzupełniony Formularz stanowiącego Załącznik Nr 12 Regulaminu. Załącznik jest znany Państwu, ale nigdy nie stanowił przesłanki przyznania dofinansowania do leczenia pszczół. W związku z powyższym proszę o rzetelne uzupełnienie tabeli za RKP. Nie w wersji „na oko”. Proszę o skorelowanie danych pomiędzy Peselem pszczelarzy, a ilością uli. Konieczność dokonywania korekt w formularzu będzie wykluczała koło z dotacji.

Formularz w załączeniu.

Termin przesłania- 22 grudnia 2023r.

pszczelarz – podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zakaźnej;

Nr EP – nr w Ewidencji Producentów prowadzonej na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2023r. poz. 885)

pień pszczeli – ul wraz z zasiedlającą go rodziną pszczelą i plastrami stanowiącymi gniazdo (§ 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123);

W celu złożenia zamówienia zbiorczego dotyczącego ilości i wartości matek pszczelich/odkładów oraz sprzętu należy wykorzystać indywidualne zamówienia dotacyjne na rok 2024. W załączeniu oraz do pobrania z naszej strony. Na ich podstawie RKP sporządzają Listy zbiorcze zapotrzebowania pszczelarzy (zamówienia indywidualne zostają w Kołach). Listy zbiorcze zapotrzebowania muszą zostać dostarczone do biura WZP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia br.

Pszczelarze będący producentami produktów pszczelich w roku 2024 ubiegają się o dofinansowanie modernizacji gospodarstw pasiecznych I.6.2 (sprzęt) indywidualnie w ARiMR. Pszczelarze, którzy z powodu trudności z indywidualnym składaniem wniosku do ARiMR zdecydują się ubiegać o przyznanie pomocy na zakup sprzętu za pośrednictwem WZP, w tym sezonie dotacyjnym muszą złożyć do Prezesa Koła indywidualne zamówienie, a Prezes koła w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia składa zamówienie zbiorcze do WZP.

Z uwagi na powtarzające się braki i błędy w przysyłanej do biura dokumentacji na zakup sprzętu, pszczelarze przywożą komplet dokumentów osobiście. Dokumenty zostaną sprawdzone i przyjęte do rejestracji tylko w postaci prawidłowego kompletu. Nie będą przyjmowane dokumenty nadesłane pocztą.

Zgłoszenie dotacyjne indywidualne 2024 (1)

Zgłoszenie indywidualne planowanych zakupów dotowanych sprzętu na 2024 rok dla pszczelarzy którzy będą chcieli skorzystać z pomocy WZP.

WARUNKI ZAKUPU MATEK ODKŁADÓW 2024

oświadczenie o odebraniu pszczół