Przeskocz do treści

Dotacje

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na 2023 r.

KPWP na 2023 jest zawieszony do czasu ostatecznych rozstrzygnięć w formie Zarządzenia Prezesa ARiMR, które zostanie ogłoszone po przyjęciu przez SEJM ustawy zatwierdzającej program Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-27.

KPWP został włączony do WPR i z postępem prac legislacyjnych można zapoznać się na stronach Sejmu. Zgodnie z informacją z MRiRW, przyjecie programu do realizacji może nastąpić najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału br. Konsekwencją włączenia KPWP do WPR jest również konieczność posiadania numeru Ewidencji Producenta w ARiMR. Pszczelarze którzy korzystali z dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich lub są rolnikami, taki numer już posiadają. Zarząd WZP w Gdańsku mając na uwadze sprawne przeprowadzenie tak bardzo opóźnionego programu, opracował wzór Zgłoszenie dotacyjne indywidualne 2023 . Jest on oparty o wytyczne do poszczególnych działań (zamieszczone poniżej), opracowanych przez MRiRW. Prosimy o sukcesywne wypełnianie tego druku przez wszystkich zainteresowanych dotacjami w tym również zakupem dotowanych leków i pszczół. Do końca pierwszego kwartału oczekujemy zebranie wszystkich indywidualnych zamówień przez Prezesów Kół i opracowania na ich podstawie zamówień zbiorczych. Niezbędna również będzie nowelizacja dotychczasowego zał. nr 8 o numer EP. Sprzęt do gospodarki wędrownej tj: lawety oraz ładowarki przeszedł całkowicie w gestie ARiMR i nie będzie obsługiwany przez organizacje pszczelarskie.

1. Wytyczne_Interwencje w sektorze pszczelarskim - I_6. 5 - pszczoły 28.11.2022

2. Wytyczne_Interwencje w sektorze pszczelarskim - I_6. 3 - warroza 28.11.2022

3. Wytyczne_Interwencje w sektorze pszczelarskim - I_6. 2 - sprzęt 28.11.2022