Przeskocz do treści

o Nas

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gdańsku jest dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą prawa i interesy zrzeszonych w związku pszczelarzy. Działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1992r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników /Dz.U.Nr.32poz217/ Obszar działania związku obejmuje województwo pomorskie i inne tereny, z których pszczelarze deklarują chęć przynależności. Podstawą organizacyjną związku jest Koło Pszczelarzy. Swoją działalność związek opiera na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych Kołach Pszczelarzy, jak również poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Organizacja związkowa w obecnej postaci powstała 11.11.1956 r. i jest zrzeszona w strukturach Polskiego Związku Pszczelarskiego. Podstawowe cele działalności związkowej to:

- reprezentowanie interesów organizacji członkowskich związku i poszczególnych pszczelarzy

- współdziałanie z administracją rządowa i samorządowa na rzecz rozwoju sektora pszczelarskiego

- integracja środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy

- rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrona środowiska naturalnego

- popularyzowanie pszczelarstwa w społeczeństwie i promowanie polskiego miodu oraz innych produktów pszczelich

Pamiętajmy,że pszczoły są ogromnym dobrem, o które powinniśmy wszyscy wspólnie dbać. Miód i inne produkty da się importować lecz zapylania nie, a bez tego nie będzie 80% roślin jakie znamy. Pszczoły są wyznacznikiem stanu środowiska naturalnego, co oznacza, że tam gdzie nie ma pszczół nie ma nas.