Przeskocz do treści

Władze Związku

Zgodnie ze statutem WZP władze Związku są wybierane co cztery lata, przez Delegatów wybieranych w poszczególnych kołach na Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy, proporcjonalnie do liczby członków. Ostatni taki Zjazd odbył się w dniu 13 kwietnia 2024 r.  i wyłonił następujący skład władz związku:

ANTONI RZEPKA - PREZES ZARZĄDU

WOJCIECH ALBECKI - WICEPREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ GINTOWT - CZŁONEK ZARZĄDU

AGNIESZKA GIZ - SKARBNIK ZARZĄDU

ANTONI CZYŻ - SEKRETARZ ZARZĄDU