Przeskocz do treści

Prezydent RP podpisał ustawę ułatwiającą rolnikom sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa - poinformowało w piątek 02.12. 2016 r. biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Od nowego roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty.  Czytaj więcej

Prezentujemy również projekt  Ustawy ... wraz z uzasadnieniem jej autorów (gdyż ustawa nie ukazała się jeszcze w Dzienniku Ustaw)  http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-67-2016/$file/8-020-67-2016.pdf 

Zainteresowanych proszę o śledzenie dalszych kroków, zwłaszcza tych dotyczących rozporządzeń wykonawczych, które często decydują o wartości całej ustawy.

Parlamentarny Zespół do spraw Wspierania Pszczelarstwa

Pszczelarstwo w Sejmie budzi duże zainteresowanie i jest też chęć rozwiązywania problemów, z jakimi zwracają się pszczelarze. W tym celu grupa posłów powołała 06 października 2016 r. Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa.

Na stronie możemy zapoznać się ze składem zespołu. 

Parlamentarzyści oczekują od strony związkowej naświetlenia problemów, oraz przedstawienia ewentualnych konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

Prośba o zgłaszanie tematów.

W dniu 06 lipca 2016 r. Komisja Rolnictwa i rozwoju Wsi na swoim posiedzeniu dokonała wysłuchania o stanie polskiego pszczelarstwa. Ze stenogramem z posiedzenia w którym brali również udział przedstawiciele organizacji związkowych i świata nauki można zapoznać się tutaj.

Stenogram z posiedzenia. (Część pszczelarska zaczyna się od str. 14 stenogramu)

Przybliża się perspektywa wpisania daty 20 maja jako Światowego Dnia Pszczoły. Taka inicjatywa i taki dzień ma spore przełożenie medialne. Jest szansa na wykorzystanie tego dla dobra pszczelarstwa, pszczół i promocji spożycia dobrego miodu. Podczas takiego dnia media będą podawać informacje o pszczołach. Pszczelarze powinni w tym również aktywnie uczestniczyć poprzez np. prezentacje pasiek czy prelekcje w szkołach, bo na pewno będzie duże zainteresowanie mediów i społeczeństwa. Jako związek pszczelarski powinniśmy czynnie w tym uczestniczyć i przygotować się do promowania pszczelarstwa i przybliżenia go społeczeństwu. Światowy Dzień Pszczoły

W dniu 26.11.2016 r. w PODR Lubań odbyło się sympozjum pszczelarskie pod tytułem "Ochrona pszczół ważnym elementem zachowania bioróżnorodności". W sympozjum współfinansowanym przez WFOŚ i GW w Gdańsku wzięło udział ok. 120 pszczelarzy z naszego związku. Szczególnie interesujący był wykład Prof. dr hab. Pawła Chorobińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatytułowany "Zdrowa pasieka". Można było również zapoznać się z monitoringiem rodziny pszczelej w pasiece w Lubaniu, zaprezentowanym przez niezawodnego kol. Jarka Cichockiego.

 

Tym razem pszczelarze pomorscy świętowali 28 sierpnia 2016 roku w Pszczółkach. Obchody zostały połączone z świętem miodu pszczółkowskiego, które od kilku lat organizowane jest przez Gminę Pszczółki. Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w asyście pocztów sztandarowych, której przewodniczył Ks. Infułat Stanisław Grunt, wygłaszając okolicznościową homilię. Relacja ze święta

Dnia 3 września 2016 roku Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupsku, we współpracy z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, zrealizowało wspólną imprezę złożoną z „III Słupskiego Święta Miodu” i imprezy folklorystycznej „Babie Lato w Zagrodzie”. Wraz z kierownikiem muzeum, panem Dawidem Gonciarzem, propagowaliśmy ją w lokalnej prasie, Radiu Koszalin oraz poprzez plakatowanie w rejonie słupskim. czytaj więcej